Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài- tại Hà Nội quy định mới

Cập nhật: 23/07/2021

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hà Nội theo quy định mới

1. Văn bản pháp luật quy định về việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ban hành ngày 12/12/2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021

Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định các trường hợp miễn giấy phép lao động, không thuộc trường hợp xin cấp giấy phép lao động của người nước ngoài

Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử

Công văn số 630/CVL-QLLĐNN ngày 15 tháng 09 năm 2015 của Cục việc làm về việc cập nhật, bổ sung danh sách bệnh viện, phòng khám có đủ điều kiện theo thâm quyền khám sức cho người nước ngoài khi làm thủ tục giấy phép lao động

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hà Nội theo quy định mới

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo mẫu số 11

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định ( có thời hạn trong 12 tháng)

3. Lý lịch tư pháp của người nước ngoài cấp tại nước ngoài hoặc phiếu lý lịch số 1 được cấp tại Việt Nam (Được cấp không quá 06 tháng)

4. Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài (Xem thủ tục chi tiết tại đây)

5. Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và giáo viên ( Bằng đại học, giấy xác nhận kinh ngiệm làm việc tối thiểu 03 năm,..)

6. 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính.

7. Bản sao chứng thực hộ chiếu của người nước ngoài

8. Các giấy tờ khác liên quan đến người lao động nước ngoài, tuỳ từng trường hợp cụ thể sẽ có những loại văn bản giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Các giấy tờ được cấp ở nước ngoài phải được Hợp pháp hoá lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nôi (nếu doanh nghiệp có trụ sở tại khu công nghiệp)

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm:

-      Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

-       Điều kiện cấp giấy phép lao động nước ngoài

 

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166