Biểu mẫu tờ khai visa Thị thực

Biểu mẫu tờ khai visa Thị thực

Mẫu NA6, Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu NA6 Cục quản lý xuất nhập cảnh, Công văn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu này ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015  
23/07/2021

Mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Biểu mẫu NA8 Cục quản lý xuất nhập cảnh, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015  
23/07/2021

Mẫu NA7, Đơn xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Biểu mẫu NA7, Đơn xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015  
05/03/2021

Mẫu NA9, Đơn xin cấp mới, gia hạn miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

Biểu mẫu NA9, Đơn xin cấp mới, gia hạn miễn thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015 
05/03/2021

Mẫu NA16 Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cơ quan XNC

Biểu mẫu NA16 Đăng ký mẫu chữ ký và con dấu của công ty khi làm thủ tục xin cấp thị thực  được ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA do Bộ công an ban hành ngày 05 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
05/03/2021

Mẫu NA3 Đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài vào Việt Nam

Form Mẫu NA3 Đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an 
04/03/2021

Mẫu NA1, Tờ khai đề nghị cấp visa, thị thực Việt Nam

Form biểu mẫu NA1, Tờ khai đề nghị cấp visa, thị thực Việt Nam cho người nước ngoài  được ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an 
04/03/2021

Mẫu NA2 - Đơn xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam.

Doanh nghiệp hoặc tổ có thể bảo lãnh đề nghị Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp visa thị thực tại Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hoặc sân bay quốc tế của Việt Nam điền theo mẫu NA2 Cục quản lý xuất nhập cảnh
02/03/2021

Mẫu NA5 Tờ khai đề nghị cấp visa, thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu (Form) NA5 - Tờ khai đề nghị cấp thị thực, visa Việt Nam, gia hạn visa , tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu này ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015  
02/03/2021

Các biểu mẫu mới xin cấp visa thị thực, tạm trú, thường trú cho người nước ngoài

Hệ thông biểu mẫu xin cấp visa thị thực, thẻ tạm trú, thường trú cho người nước ngoài  tại Việt Nam được ban hành kèm theo thông  tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 khi doanh nghiệp, cá nhân nộp hồ sơ tại Cục quản lý xuất nhập cảnh
05/03/2015
1 2

Thiết kế bởi: V&A Vietnam

Hỗ trợ dịch vụ