Biểu mẫu tờ khai visa Thị thực

Biểu mẫu tờ khai visa Thị thực

Hướng dẫn đăng ký tài khoản điện tử xuất nhập cảnh online

Đăng ký tài khoản điện tử xuất nhập cảnh là hình thức đăng ký trực tuyến giúp các công ty và tổ chức thuận tiện nộp hồ sơ giấy tờ và thực hiện các thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh tại Việt Nam.
11/09/2023

Mẫu NA5 Tờ khai, mẫu đơn đề nghị cấp visa thị thực, gia hạn visa cho người nước ngoài

Mẫu (Form) NA5 - Tờ khai đề nghị cấp thị thực, visa Việt Nam, gia hạn visa , tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu này ban hành kèm theo thông  tư  số Thông tư 22/2023/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2015/TT-BCA 
04/09/2023

Hướng dẫn cách điền mẫu NA19 - Công văn đề nghị cấp tài khoản điện tử mới nhất

Mẫu số NA19 ban hành kèm theo thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10/6/2020 của Bộ Công An. Đây là văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử online trong thủ tục xin cấp visa thị thực của các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.
18/08/2023

Mẫu NA7, Đơn xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Biểu mẫu NA7, Đơn xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 22/2023/TT-BCA sửa đổi thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015  
18/08/2023

Mẫu NA9, Đơn xin cấp mới, gia hạn miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

Biểu mẫu NA9, Đơn xin cấp mới, gia hạn miễn thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015 
10/08/2023

Mẫu NA16 Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cơ quan XNC

Biểu mẫu NA16 Đăng ký mẫu chữ ký và con dấu của công ty khi làm thủ tục xin cấp thị thực  được ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA do Bộ công an ban hành ngày 05 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
01/08/2023

Mẫu NA3 Đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài vào Việt Nam

Form Mẫu NA3 Đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an 
26/07/2023

Mẫu NA2 - Đơn, Công văn bảo lãnh xin visa nhập cảnh cho người nước ngoài

Doanh nghiệp hoặc tổ có thể bảo lãnh đề nghị Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp visa thị thực tại Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hoặc sân bay quốc tế của Việt Nam điền theo mẫu NA2 Cục quản lý xuất nhập cảnh
26/07/2023

Mẫu NA1, Tờ khai đề nghị cấp visa, thị thực Việt Nam

Form biểu mẫu NA1, Tờ khai đề nghị cấp visa, thị thực Việt Nam cho người nước ngoài  được ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an 
26/07/2023

Mẫu NA6, Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu NA6 Cục quản lý xuất nhập cảnh, Công văn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu này ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015  
26/07/2023
1 2 3

0913-292-799
0987-158-166