Biểu mẫu tờ khai visa Thị thực

Biểu mẫu tờ khai visa Thị thực

Công văn gia hạn visa cho người nước ngoài

Công văn xin gia hạn visa cho người nước ngoài theo mẫu này sử dụng trong 2 trường hợp đó là trường hợp tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp bảo lãnh, mời người nước ngoài và trường hợp thân nhân bảo lãnh mời.
22/09/2021

Mẫu NA5 Tờ khai, mẫu đơn đề nghị cấp visa thị thực, gia hạn visa cho người nước ngoài

Mẫu (Form) NA5 - Tờ khai đề nghị cấp thị thực, visa Việt Nam, gia hạn visa , tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu này ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015  
22/09/2021

Tờ khai/Đơn xin cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam

Tờ khai xin cấp xin cấp hộ chiếu phổ thông được áp dụng cho việc cấp hộ chiếu phổ thông Việt Nam tại Cục quản lý xuất nhập cảnh, phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh thành phố và Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài . 
07/09/2021

Mẫu tờ khai TK03, TK04, TK05 - Các loại đơn xin xác nhận việc mất hộ chiếu phổ thông

Tờ khai liên quan đến việc mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước và ở nước ngoài được ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an
07/09/2021

Mẫu NA2 - Đơn, công văn xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam.

Doanh nghiệp hoặc tổ có thể bảo lãnh đề nghị Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp visa thị thực tại Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hoặc sân bay quốc tế của Việt Nam điền theo mẫu NA2 Cục quản lý xuất nhập cảnh
11/08/2021

Mẫu NA6, Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu NA6 Cục quản lý xuất nhập cảnh, Công văn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu này ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015  
23/07/2021

Mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Biểu mẫu NA8 Cục quản lý xuất nhập cảnh, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015  
23/07/2021

Mẫu NA7, Đơn xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Biểu mẫu NA7, Đơn xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015  
05/03/2021

Mẫu NA9, Đơn xin cấp mới, gia hạn miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

Biểu mẫu NA9, Đơn xin cấp mới, gia hạn miễn thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015 
05/03/2021

Mẫu NA16 Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cơ quan XNC

Biểu mẫu NA16 Đăng ký mẫu chữ ký và con dấu của công ty khi làm thủ tục xin cấp thị thực  được ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA do Bộ công an ban hành ngày 05 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
05/03/2021
1 2 3

Hỗ trợ dịch vụ