Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Cập nhật: 23/07/2021

Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Văn bản pháp lý của việc xin gia hạn cấp giấy phép lao động

Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ban hành ngày 12/12/2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021

Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định các trường hợp miễn giấy phép lao động, không thuộc trường hợp xin cấp giấy phép lao động của người nước ngoài

Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử

Công văn số 630/CVL-QLLĐNN ngày 15 tháng 09 năm 2015 của Cục việc làm về việc cập nhật, bổ sung danh sách bệnh viện, phòng khám có đủ điều kiện theo thâm quyền khám sức cho người nước ngoài khi làm thủ tục giấy phép lao động

Theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021 thủ tục xin cấp lại, gia hạn giấy phép lao động theo thủ tục sau:

I. Những vấn đề chung về gia hạn giấy phép lao động

1. Trước khi hết hạn bao lâu doanh nghiệp và người lao động nước ngoài cần thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động?

Theo quy định của Luật thì thời điểm giấy phép lao động của người nước ngoài còn hạn từ 5 đến 45 ngày người nước ngoài và doanh nghiệp sử dụng lao động phải làm thủ tục gia hạn giấy phép làm việc. Tuy nhiên lời khuyên thực tế của chúng tôi là nên làm các thủ tục gia hạn GPLĐ trong khoảng thời gian từ 30 đến 45 ngày làm phù hợp.

Trong trường hợp nếu quá thời hạn này mà không gia hạn thì người nước ngoài phải làm thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động theo một quy trình phức tạp từ đầu; bị cơ quan quản lý lao động xử phạt theo quy định hoặc việc quá hạn giấy phép lao động dẫn đến thời hạn của visa, thẻ tạm trú gặp khó khăn trở ngại .........................

2. Thời hạn của Giấy phép lao động được gia hạn 

Thời hạn của giấy phép lao động do doanh nghiệp sử dụng người lao động đề nghị với cơ quan cấp giấy phép lao động nhưng tối đa không quá 02 năm ( 24 tháng) theo quy định của Luật lao động.

3. Trước khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động người lao động có cần khám sức khỏe lại không?

Khám sức khỏe là yêu cầu bắt buộc đối với người lao động nước ngoài để đảm bảo quyền lao động của người lao động và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động. Nên trước khi làm thủ tục gia hạn người nước ngoài cần đến các Bệnh viện và cơ sở y tế theo quy định để kiểm tra sức khỏe. 

4. Trước khi nộp hồ sơ giấy phép lao động doanh nghiệp có cần đăng ký và giải trình nhu cầu sử dụng lao độn nước ngàoi không?

Trước khi nộp hồ sơ và làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, doanh nghiệp, tổ chức.... phải làm thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại đơn vị của mình thông qua hình thức trực tiếp hoặc online qua mạng. Văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài là một tài liệu bắt buộc khi làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động.

II. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động 

1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu số 11

2. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

3. Các giấy tờ đối với người lao động nước ngoài:

a. Bản gốc giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày trước ngày giấy phép lao động đã được cấp hết hạn;

b. Bản gốc giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định

c. Văn bản chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài

Tùy vào từng trường hợp cụ thể có thể phát sinh một trong các giấy tờ như Quyết định bổ nhiệm, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, điều lệ công ty ......

Các giấy tờ bằng được cấp tại nước ngoài thì phải làm thủ tục Hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định và được dịch thuật công chứng ra tiếng Việt theo quy định

Giấy phép lao động chỉ được gia hạn 1 lần, đến lần tiếp theo phải làm thủ tục cấp mới

II. Nơi nộp hồ sơ xin cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Tùy vào cơ quan quản lý lao động của doanh nghiệp mà doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động tại Sở lao động Thương Binh và Xã Hội tỉnh thành phố hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất của tỉnh, thành phố. Doanh nghiệp cần kiểm tra để biết rõ nơi nộp hồ sơ

Nếu khách hàng có mong muốn sử dụng dịch vụ xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp dịch vụ theo yêu cầu

Xem thêm: Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài


Câu hỏi thường gặp

Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn?
Giấy phép lao động được gia hạn có thời hạn tối đa là 02 năm theo quy định.
Gia hạn GPLĐ có phải ký lại hơp đồng lao động không?
Trong trường hợp hợp đồng lao động bằng với thời hạn của GPLĐ cũ thì khi xin cấp gia hạn hạn GPLĐ thì yêu cầu doanh nghiệp và người lao động cần ký lại hợp đồng lao động.
Liên hệ tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

Hỗ trợ dịch vụ