Mẫu số 5 Nhà thầu điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Cập nhật: 23/07/2021

Mẫu số 5: Về việc nhà thầu điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Biểu mẫu này ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Mẫu số 05/PLI

Về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166