Thủ tục, hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho chủ đầu tư nước ngoài

Cập nhật: 23/07/2021

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam

Nhà đầu tư là người góp vốn tại công ty VN, vốn đầu tư góp được thể hiện trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty. Nhà đầu tư sử dụng visa, thẻ tạm trú theo diện đầu tư do công ty người nước ngoài đầu tư bảo lãnh và có ký hiệu là ĐT.
Thẻ tạm trú nói chung và thẻ tạm trú ĐT nói riêng được cấp sau khi vào Việt Nam và đang sử dụng visa ĐT còn hạn do công ty người nước ngoài đầu tư bảo lãnh (Nghĩa là người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam).

1. Căn cứ pháp lý cho việc cấp thẻ tạm trú cho chủ đầu tư người nước ngoài.

  • Luật số 47/2014/QH2013 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 
  • Điều 8 Luật 47/2014/QH2013 và Điều 8, 36, 38  Luật số 51/2019/QH14 về SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM thì diện được cấp thẻ tạm trú Việt Nam bao gồm những trường hợp như sau, quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
  • Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định chi tiết về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

2. Thời hạn các loại thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài:

- ĐT1 - Thẻ tạm trú ĐT1 có thời hạn tối đa không quá 10 năm. Thẻ tạm trú này cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.

- ĐT2 - Thẻ tạm trú ĐT2  có thời hạn tối đa không quá 5 năm. Thẻ tạm trú này cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định.

- ĐT3 - Thẻ tạm trú ĐT3 có thời hạn tối đa không quá 3 năm, Thẻ tạm trú này cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.

3. Hồ sơ thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

  • Hộ chiếu gốc + thẻ tạm trú (nếu có)
  • Giấy chứng nhận đầu tư bản sao y chứng thực/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Văn bản hoặc tài liệu chứng minh số vốn đã đầu tư vào doanh nghiệp tại Việt Nam
  • Giấy xác nhận tạm trú hoặc bản khai về việc đăng ký tạm trực tuyến
  • Ảnh 2x3 (02 ảnh)
  • Hồ sơ ký đóng dấu theo mẫu NA6, NA8, NA16

4. Giải quyết cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là nhà đầu tư được thực hiện như sau.

  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét cấp thẻ tạm trú.

Quý khách là nhà đầu tư nước ngoài cần làm thẻ tạm trú dài hạn tại Việt Nam nhưng chưa rõ thủ tục như thế nào hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Chúng tôi rất hân hạn được hợp tác cùng quý khách!

Xem thêm: Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài diện thăm thân.


Câu hỏi thường gặp

Mua bất động sản tại Việt Nam có được cấp thẻ tạm trú không?
Hiện tại Việt Nam chỉ cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài đầu tư vốn vào doanh nghiệp Việt Nam để sản xuất kinh doanh. Còn trường hợp nhà đầu tư chỉ mua bất động sản chưa được cấp thẻ tạm trú.
Người có thẻ tạm trú có phải xin cấp visa không?
Người có thẻ tạm trú không cần phải xin cấp visa. Thẻ tạm trú là một loại thị thực giúp người nước ngoài lưu trú tại Việt Nam hợp pháp và sử dụng để xuất nhập cảnh Việt Nam.
Nhà đầu tư có thể xin visa thay cho thẻ tạm trú được không?
Việc lựa chọn xin cấp visa hay thẻ tạm trú là do sự lựa chọn của nhà đầu tư. Việc nhà đầu tư xin cấp visa sẽ thực hiện theo quy định và thủ tục của việc xin cấp visa.
Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166