Hướng dẫn xin công văn chấp thuận sử lao động nước ngoài

Cập nhật: 09/02/2021

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước trước khi làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động

Doanh nghiệp (Người sử dụng lao động) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc báo cáo giải trình với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính hoặc Cục việc làm thuộc Bộ lao động - Thương binh và Xã hội tuỳ vào từng trường hợp cụ thể.

1. Văn bản pháp luật quy định về việc xin công văn chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài

- Luật Doanh nghiệp năm 2021

- Bộ luật Lao động năm 2019

- Nghị định 152/2020/NĐ-CP của chính phủ năm 2020

Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử

2. Thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

A. Đối với doanh nghiệp lần đầu giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài cần chuẩn bị và nộp các hồ sơ sau:

- Doanh nghiệp lập báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài theo Mẫu số 01 -  Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động của doanh nghiệp.

B. Đối với Doanh nghiệp đã được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài mà có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài cần chuẩn bị và nộp các hồ sơ tài liệu sau:

Trường hợp doanh nghiệp đã được chấp thuận nhu cầu nhưng có sự thay đổi nhu cầu sử dụng thì phải báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Doanh nghiệp lập báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài theo Mẫu số 02 - giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

3. Nộp hồ sơ  xin chấp thuận cho về việc sử dụng người lao động nước ngoài

-  Trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài nộp tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (thành phố)

- Trường hợp doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài nộp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố).

-  Các trường hợp tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, hiệp hội ......theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH thì nộp hồ sơ xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài tại Cục việc làm - Bộ lao động - Thương binh và xã hội.

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, doanh nghiệp (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Cơ quan chấp thuận.

Thời gian giải quyết việc xin chấp thuận là 15 ngày làm việc.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết các vấn đề pháp lý có liên quan.

 Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (Click vào đường link này)

Xem thêm:  Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

 

 

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166