Mẫu số 11 Đơn đề nghị xin cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Cập nhật: 16/08/2021

Mẫu số 11/PLI Phụ lục I Nghị định 152/2020/NĐ-CP 

Đơn đề nghị xin cấp mới giấy phép lao động/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho các công ty, nhà thầu, tổ chức.....

Mẫu số 11 Đề nghị xin cấp giấy phép lao động mới/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam của doanh nghiệp, tổ chức ban hành kèm theo  Nghị định 152/2020/NĐ-CP 

Tải Mẫu số 11/PLI

Về việc cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

 

Hướng dẫn cách điền mẫu mẫu số 11/PLI Phụ lục I Nghị định 152/2020/NĐ-CP cho việc xin cấp mới giấy phép lao động và gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Mục (1) điền như sau:

- Nếu đơn vị tổ chức là các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, trường đại học .... thì điền: Kính gửi : Cục việc làm - Bộ Lao động Thương Binh và Xã Hội

- Nếu đơn vị là doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp luật đầu tư tại các tỉnh, thành phố thì điền: Kính gửi: Sở lao động Thương Binh và Xã Hội tỉnh, thành phố ..... nơi doanh nghiệp có trụ sở;

- Nếu đơn vị sử dụng lao động nằm trong Khu công nghiệp, khu chế xuất và nếu thẩm quyền cấp giấy phép lao động thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất  thì điền thông tin: Kính gửi: Ban quản lý các khu công nghiệp, chế xuất ...... tỉnh thành phố ......

Mục (2) Mục (3) chỉ điền khi xin cấp mới giấy phép lao động không điền trong trường hợp gia hạn giấy phép lao động

Các mục các dòng điền đầy đủ đúng thông tin như thông tin yêu cầu với các yêu cầu chính xác như thông tin trên nội dung đăng ký kinh doanh, trên hộ chiếu, thông tin nhân thân người nước ngoài và nhu cầu của doanh nghiệp ....

Mọi thắc mắc về biểu mẫu xin cấp giấy phép lao động gia hạn giấy phép lao động xin vui lòng liên hệ để được giải đáp.

Liên hệ tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

Hỗ trợ dịch vụ