Đăng ký và giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trực tiếp và qua mạng

Cập nhật: 23/07/2021

Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động/Work permit cho người nước ngoài

Cám ơn Quý khách hàng trong suốt thời gian qua đã sử dụng dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam của công ty chúng tôi. Để giải đáp những vướng mắc về việc xin cấp giấy phép lao động Công ty chúng tôi tư vấn và hướng dẫn về việc đăng ký và giải trình nhu cầu sử dụng lao động động nước ngoài theo quy định của pháp luật. Hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp doanh nghiệp và người nước ngoài thuận lợi trong quá trình xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam.

Trước khi nộp hồ sơ và làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, doanh nghiệp, tổ chức.... phải làm thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại đơn vị của mình thông qua hình thức trực tiếp hoặc online qua mạng

Quy định về việc đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Nghị định 152/2020/NĐ-CP năm 2020 Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam và tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá  nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử

1. Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động người  nước ngoài 

a. Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động:

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

- Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động người nước làm việc tại công ty, cổ chức của mình ngoài theo Mẫu số 01 -  đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Phụ lục I- Nghị định 152/2020/NĐ-CP  năm 2020.

B. Đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài ( Trong trường hợp doanh nghiệp tổ chức đã đăng ký nhu cầu nhưng hiện tại có mong muốn thay đổi nhu cầu sử dụng lao động).

Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Việc đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài theo đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu số 02-Phụ lục I- Nghị định 152/2020/NĐ-CP năm 2020.

2. Hướng dẫn Giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài để xin cấp giấy phép lao động

Tại các mẫu số 1 và mẫu số 2 của Phụ lục I của Nghị định 152/2020/NĐ-CP năm 2020 yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu theo form mẫu quy định.

Tuy nhiên mục giải trình người sử dụng lao động phải nói rõ lý do tại sao có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại đơn vị của mình. Tại sao không sử dụng người lao động trong nước làm các vị trí, công việc mà dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài. Tuỳ vào thực tế của doanh nghiệp, tổ chức mà giải trình lý do cho hợp lý và phù hợp. Lưu ý tại Việt Nam hiện nay chúng ta ưu tiên tuyển dụng những lao động có trình độ cao mà người lao động trong nước chưa đáp ứng được, chưa thay thế được, Việt Nam không chấp nhận sử dụng người lao động phổ thông và lao động giản đơn.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét dựa trên những quy định của pháp luật cũng như thực tế nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài của doanh nghiệp có thể quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động của người sử dụng lao động đề nghị. Nếu trường hợp không chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, tổ chức Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không chấp thuận.

 3. Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 

- Nộp trực tiếp: Doanh nghiệp nộp tại Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, chế xuất nơi doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc Cục việc làm tùy thuộc vào thẩm quyền quản lý của từng đơn vị/Doanh nghiệp/Tổ chức.

- Nộp đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài qua mạng online: Truy cập vào website của Cục việc làm www.dvc.vieclamvietnam.gov.vn và đăng ký theo hướng dẫn.

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, doanh nghiệp (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Cơ quan chấp thuận.

Thời gian giải quyết việc xin chấp thuận là 15 ngày làm việc.

Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy phép lao động/làm việc cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

                    Thủ tục gia hạn giấy hép lao động

Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục xin đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết các vấn đề pháp lý có liên quan.


Câu hỏi thường gặp

Tại sao phải đăng ký nhu cầu sử dụng lao động?
Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động là quy định bắt buộc của cơ quan quản lý lao động đối với doanh nghiệp tổ chức sử dụng lao động nước ngoài. Mục đích của việc đăng ký nhu cầu này là để Cơ quan quả lý quản lý tốt và hiệu quả hơn tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp từ đó có chính sách phù hợp hơn trong việc ban hành các quy định liên quan đến việc người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Nộp đăng ký online trực tuyến?
Doanh nghiệp tổ chức có thể truy cập vào Công thông tin điện tử của Cục việc làm để đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến trên website với các thao tác đơn giản.
Nộp đăng ký nhu cầu trực tiếp?
Việc nộp hồ sơ đăng ký nhu cấu sử dụng lao động trực tiếp được thực hiện tại Cơ quan quản lý lao động. Nếu doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh, thành phố doanh nghiệp có trụ sở chính hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp chế xuất trong trường hợp doanh nghiệp trong khu công nghiệp khu chế xuất. Một số trường hợp đặc biệt như các Tổ chức quốc tế, các trường đại học .... thì nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục việc làm.
Dịch vụ xin giấy phép lao động?
Nếu bạn có mong muốn sử dụng dịch vụ xin đăng ký nhu cầu sử dụng lao động và xin cấp giấy phép lao động chúng tôi hiện đăng cung cấp dịch vụ này với các hoạt động tư vấn và làm thủ tục theo uỷ quyền của doanh nghiệp. Khi có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết. Hiện tại chúng tôi cung cấp dịch vụ trên toàn quốc với các dịch vụ hữu ích cho doanh nghiệp và tổ chức sử dụng người lao động nước ngoài.
Tải các biểu mẫu đăng ký ở đâu?
Các mẫu số 1 và Mẫu số 2 của Phụ lục I của Nghị định 152/2020/NĐ-CP người dùng có thể truy cập vào website của chúng tôi để tải các biểu mẫu, các biểu mẫu đã được chúng tôi đăng tai chi tiết trên website này. Trường hợp cần hướng dẫn điền thông tin vào biểu mẫu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.
Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166