Địa chỉ làm hộ chiếu

Địa chỉ làm hộ chiếu

Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an

Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ công an là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài  theo quy định.
07/09/2021

Cục quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công An tại TP Hồ Chí Minh

Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh tại khu vực các tỉnh phía Nam.
07/09/2021

Phòng xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố là nơi thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh cho người Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn tp HCM với các thủ tục cấp, đổi hộ chiếu cho công dân Việt Nam, thủ tục gia hạn visa thẻ tạm trú cho người nước ngoài....
06/09/2021

Danh sách phòng Quản lý xuất nhập cảnh 63 tỉnh, thành phố.

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố là đơn vị phụ thuộc của Công an tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh, thành phố
06/09/2021

Phòng quản lý xuất nhập cảnh Đà Nẵng

Người dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại Đà Nẵng làm thủ tục cấp hộ chiếu, gia hạn hộ chiếu và đổi hộ chiếu thực hiện tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố. Người nước ngoài làm các thủ tục xin cấp visa, gia hạn visa, thủ tục cấp thẻ tạm trú, đổi thẻ tạm trú .....
25/02/2021

Địa chỉ Phòng quản lý xuất nhập cảnh Hải Phòng,

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Hải Phòng giải quyết các thủ tục cho người Việt Nam và người nước ngoài trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Bao gồm: Thủ tục xin cấp hộ chiếu, Thủ tục xin gia hạn visa, Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú........
25/02/2021

Phòng quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội

Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội là nơi giải quyết các thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh cho người Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gôm các thủ tục hành chính như sau: 
22/02/2021

Xuất nhập cảnh Bình Dương

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bình Dương là cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang tạm trú tại Bình Dương.  
23/03/2013

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Yên Bái

Địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Yên Bái: Số 17 Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
22/03/2013

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Vĩnh Phúc: phường Liên Bảo - Thành Phố Vĩnh Yên - Vĩnh phúc
22/03/2013
1 2 3 4 5

0913-292-799
0987-158-166