Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở TP HCM

Cập nhật: 23/07/2021

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở TP HCM

I. Quy định về việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

- Bộ luật lao động số: 45/2019/QH14 của  Chính phủ ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01/01/2021.

- Nghị định Số: 152/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam và tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại việt Nam.

- Thông tư số: 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử.

- Danh sách số: 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05/02/2015 của Bộ Y tế về việc cập nhật, bổ sung danh sách bệnh viện, phòng khám có đủ điều kiện theo thẩm quyền khám sức khỏe cho người nước ngoài khi làm thủ tục giấy phép lao động. 

II. Những điều kiện người nước ngoài cần đáp ứng giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh

1. Người nước ngoài phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam

2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc dự kiến được tuyển dụng

3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật (Việt Nam không cấp giấy phép lao động cho lao động phổ thông, lao động giản đơn)

4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

I. Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước làm việc tại TP HCM

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo mẫu số 11

2. Giấy chứng nhận sức khỏe khám tại nước ngoài hoặc giấy khám sức khỏe khám tại Việt Nam tại các bệnh viện, phòng khám, có sở y tế đủ điều kiện theo quy định của Bộ y tế ( Được cấp không quá 12 tháng và đủ sức khỏe để làm việc)

3. Lý lịch tư pháp của người nước ngoài cấp tại nước ngoài hoặc phiếu lý lịch số 1 được cấp tại Việt Nam (Được cấp không quá 06 tháng và không có án tích)

4. Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài 

5. Bản chứng thực hộ chiếu của người nước ngoài.

7. 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính.

8. Hộ chiếu của người nước ngoài( bản sao chứng thực).

6. Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật, giáo viên ( Bằng đại học, văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc, chứng chỉ,...)

6. Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật, giáo viên ( Bằng đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài .....). Cụ thể:

- Trường hợp người lao động là chuyên gia:  Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam Hoặc có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

Trường hợp người lao động là Nhà quản lý và giám đốc điều hànhVăn bản xác nhận, chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành có thời hạn tối thiểu 03 năm.

Ghi chú: Người quản lý  là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức (Trong một số trường hợp trưởng các bộ phận, phòng ban của doanh nghiệp tổ chức).  Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Trường hợp người lao động là Lao động kỹ thuật: Người lao động được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo Hoặc có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Trường hợp người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp cần có các văn bản sau:

+ Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam;

+ Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục;

+ Đối với người lao động nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận theo quy định phải các văn bản:

Trường hợp người lao động nước ngoài là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng phải các văn bản: Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm;

Trường hợp người lao động nước ngoài chào bán dịch vụ phải có văn bản: Văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;

Trường hợp người lao động nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam phải các văn bản: Văn bản của cơ quan, tổ chức cử người lao động nước ngoài đến làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và giấy phép hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật

Ngoài ra, đối với các ngành, nghề có yêu cầu đặc biệt như cầu thủ bóng đá, phi công, bảo dưỡng máy bay thì hồ sơ sẽ có những khác biệt xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Lưu ý: Các giấy tờ được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp bởi cơ quan Đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam phải được Hợp pháp hoá lãnh sự và dịch thuật công chứng ra tiếng Việt.

Các giấy tờ theo được cấp tại nước ngoài thì phải làm thủ tục Hợp pháp lãnh sự và  dịch thuật công chứng ra tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam.

III. Nơi nộp hồ sơ tại TP HCM: nộp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp chế xuất  thành phố Hồ Chí Minh

IV. Thời hạn giải quyế tại TP HCMt: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Để được tư vấn dịch vụ xin cấp giấy phép lao động hoặc dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn và cung cấp dịch vụ chi tiết.

Nội dung quan tâm:

   Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

    Thủ tục gia hạn giấy phép lao động tại TP HCM

 

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166