Mẫu số 4 đề nghị của nhà thầu tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người nước ngoài

Cập nhật: 23/07/2021

Mẫu số 4: Văn bản đề nghị của nhà thầu tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

 

Biểu mẫu này ban hành kèm theoNghị định 152/2020/NĐ-CP 

Mẫu số 04/PLI

Về việc đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài.

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166