Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Giám đốc, Phó giám đốc là người nước ngoài

Cập nhật: 22/07/2021

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Giám đốc, Phó giám đốc là người nước ngoài

Giám đốc là người có trách nhiệm điều hành công việc kinh doanh của công ty đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc. Một công ty có thể có 1 giám đốc hoặc có nhiều giám đốc theo quy định của Điều lệ công ty

Phó giám đốc là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc theo quy định của pháp luật và theo quy định của Điều lệ công ty

Các công ty Việt Nam có thể thuê hoặc bổ nhiệm người nước ngoài làm Giám đốc, phó giám đốc cho công ty tuy nhiên để được làm việc hợp pháp tại Việt Nam, người nước ngoài phải làm thủ tục xin cấp phép lao động

Giám đốc, Phó giám đốc theo quy định khoản 4 Điều 3 Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính Phủ năm 2020    và theo quy định tại Khoản 24 Điều 4 Luật doanh nghiệp là một trong những chức danh quản lý của doanh nghiệp.

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là giám đốc, phó giám đốc được thực hiện theo quy định như sau: (xem chi tiết tại đường link dưới đây}

1. Văn bản pháp luật quy định việc xin cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý giám đốc, phó giám đốc

Luật Doanh nghiệp năm 2020
- Bộ luật Lao động năm 2019

- Nghị định 152/2020/NĐ-CP của chính phủ năm 2020

- Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử

- Danh sách số 630/CVL-QLLĐNN ngày 15/09/2015 của Cục việc làm về việc cập nhật, bổ sung danh sách bệnh viện, phòng khám có đủ điều kiện theo thâm quyền khám sức cho người nước ngoài khi làm thủ tục giấy phép lao động 

2. Trình tự thủ tục và hồ sơ xin cấp giấy phép lao động là quản lý với các chức danh giám đốc, phó giám đốc.

Bước 1: Nộp hồ sơ Xin công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền cấp GPLĐ (Xem tại đường link này)

Thời hạn giải quyết: Thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép lao động

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho quản lý là Chủ tịch, phó chủ tịch công ty; Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và Giám đốc, phó giám đốc, giám giám đốc điều hành, Trưởng văn phòng đại diện và các chức danh quản lý khác là người nước ngoài:

-        Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài theo mẫu số 11 quy định tại Phụ lục I nghị định Nghị định 152/2020/NĐ-CP của chính phủ năm 2020

-        Văn bản xác nhận, chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành có thời hạn tối thiểu 03 năm. (Xác nhận kinh nghiệm làm việc)

-        Văn bản chấp thuận về việc việc doanh nghiệp, tổ chức được sử dụng lao động nước ngoài (Văn bản này xin ở Bước 1 đã nêu)

-        Quyết định bổ nhiệm là nhà quản lý với các chức danh tương ứng

-        Điều lệ công ty (trong 1 số trường hợp cụ thể) - 01 bản sao chứng thực

-        Giấy chứng nhận sức khỏe khám tại nước ngoài hoặc giấy khám sức khỏe khám tại Việt Nam tại các bệnh viện, phòng khám, có sở y tế đủ điều kiện theo quy định của Bộ y tế ( trong thời hạn 12 tháng).

Phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp có thời hạn không quá 6 tháng từ ngày cấp.

- 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Bản sao hộ chiếu  hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật. (Kèm theo visa Việt Nam còn đủ  thời hạnđể làm GPLĐ)

Lưu ý: Các giấy tờ như: Các giấy tờ do nước ngoài cấp như: bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, văn bản xác nhận nhà quản lý, Lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe do cơ quan nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt.

3. Hồ sơ và nhận kết quả giấy phép lao động cho nhà quản lý

-  Trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp thủ tục đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài thực hiện tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

-   Trường hợp doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp thủ tục đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài thực hiện tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh?Thành phố trực thuộc trung ương.

-   Hồ sơ giấy phép lao động hợp lệ sẽ được trả kết quả sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

 Để được biết thông tin chi tiết về dịch vụ và hướng dẫn các thủ tục về giấy phép lao động cho nhà quản lý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp các vấn đề có liên quan.

Để biết các nội dung chi tiết về dịch vụ giấy phép lao động và thẻ tạm trú xin vui lòng theo dõi tại đây:

Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166