Mẫu số 2 Đơn, công văn giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Cập nhật: 28/09/2023

Mẫu số 2: Đơn, công văn  giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định mới nhất. Biểu mẫu này ban hành kèm  Nghị định số 70/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP  quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 18/9/2023

Mẫu số 02/PLI Về việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Xem thêm: 

- Hồ sơ, thủ tục đăng ký nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

- Thủ tục và quy định xin cấp giấy phép lao động cho người nươc ngoài

- Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

- Dịch vụ làm giấy phép lao động work permit cho người nước ngoài.

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166