Mẫu số 6: Về việc tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

Cập nhật: 23/07/2021

Mẫu số 6: Về việc tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

Mẫu số 06/PLI

Về việc tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166