Mẫu số 1 Đơn, công văn giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Cập nhật: 23/07/2021

Mẫu số 1: Văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của công ty, tổ chức

Mẫu số 1: Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2020 

Liên hệ tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

Thiết kế bởi: V&A Vietnam

Hỗ trợ dịch vụ