Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở TP HCM

Cập nhật: 09:16 AM, 20/11/2014

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở TP HCM

I. Quy định về việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

  1. Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013
  2. Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam
  3. Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 và các biểu mẫu liên quan đến việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 
  4. Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định và sửa đổi một số điều của Bộ Luật Lao động và Nghị định 11/2016/NĐ-CP về thủ tục cấp giấy phép lao động, hồ sơ giấy phép lao động và thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động được sửa đổi rút ngắn hơn quy định trước đây.
  5. Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử
  6. Danh sách số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05/02/2015 của Bộ Y tế về việc cập nhật, bổ sung danh sách bệnh viện, phòng khám có đủ điều kiện theo thâm quyền khám sức cho người nước ngoài khi làm thủ tục giấy phép lao động 

II. Những điều kiện người nước ngoài cần đáp ứng giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh

1. Người nước ngoài phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam

2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc dự kiến được tuyển dụng

3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật (Việt Nam không cấp giấy phép lao động cho lao động phổ thông, lao động giản đơn)

4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

I. Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước làm việc tại TP HCM

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo mẫu số 7

2. Giấy chứng nhận sức khỏe khám tại nước ngoài hoặc giấy khám sức khỏe khám tại Việt Nam tại các bệnh viện, phòng khám, có sở y tế đủ điều kiện theo quy định của Bộ y tế ( trong thời hạn 12 tháng)

3. Lý lịch tư pháp của người nước ngoài cấp tại nước ngoài hoặc phiếu lý lịch số 1 được cấp tại Việt Nam (Được cấp không quá 06 tháng)

4. Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài (Xem thủ tục chi tiết tại đây)

5. Bản chứng thực hộ chiếu và visa của người nước ngoài.

6. Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật, giáo viên ( Bằng đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài có thời hạn tối thiểu 03 năm)

7. 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính.

8. Hộ chiếu ( bản sao).

9. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài ( tùy từng trường hợp theo quy định: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ, hợp đồng lao động)

Các giấy tờ theo được cấp tại nước ngoài thì phải làm thủ tục Hợp pháp lãnh sự và  dịch thuật công chứng ra tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam.

III. Nơi nộp hồ sơ tại TP HCM: nộp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp chế xuất  thành phố Hồ Chí Minh

IV. Thời hạn giải quyế tại TP HCMt: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

 

Giấy phép lao động