Hồ sơ, thủ tục xin giấy phép lao động theo quy định mới

Cập nhật: 17/03/2021

Quy định về Thủ tục, hồ sơ và quy trình xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Từ ngày 15/02/2021 thủ tục và hồ sơ xin cấp và gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài được thực hiện theo quy định mới của Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động Công ty tư vấn Asm Liên Việt xin hướng dẫn thủ tục và chuẩn bị hồ sơ xin cấp  giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định mới từ năm 2021.

I. Những văn bản pháp luật mới quy định cho việc xin cấp giấy phép lao động

1. Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021

2. Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ban hành ngày 12/12/2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021

II. Thủ tục và hồ sơ xin cấp giấy phép lao động Việt Nam theo quy định mới nhất.

A. Bước 1. Doanh nghiệp, tổ chức xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài.

Trong bước này doanh nghiệp nộp trực tiếp hoặc trực tuyến để được xét duyệt theo quy định.

B. Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Những hồ sơ người nước ngoài và doanh nghiệp cần chuẩn bị bao gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.

3. Lý lịch tư pháp hoặc Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

4. Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Đối với một số nghề, công việc, văn bản xác nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật của người lao động nước ngoài được thay thế bằng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Giấy công nhận là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

b) Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài;

c) Bằng lái máy bay vận tải hàng không do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với phi công nước ngoài;

d) Giấy phép bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người lao động nước ngoài làm công việc bảo dưỡng tàu bay.

5. Bản sao chứng thực văn bảnviệc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài do Cơ quan quản lý lao động cấp. 

6. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

7. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

Các giấy tờ quy định tại mục 2, mục 3 và mục 4 Điều này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

8. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài:

a) Đối với người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng;

b) Đối với người lao động nước ngoài Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề và y tế phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

c) Đối với người lao động nước ngoài là Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng này phải có hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm;

d) Đối với người lao động nước ngoài chào bán dịch vụ phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;

đ) Đối với người lao động nước ngoài Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải có giấy chứng nhận tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

e) Đối với người lao động nước ngoài Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại; phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;

g) Đối với người lao động nước ngoài Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật mà tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam thì phải có văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đó.

Các giấy tờ theo quy định này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu của nước ngoài thì hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam 

III. Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động ở đâu?

Nếu đơn vị sử dụng lao động Nộp hồ sơ qua mạng, thời hạn trả kết quả là 05 ngày. Cơ quan chấp thuận sẽ cấp Giấy phép lao động nếu hồ sơ hợp lệ hoặc ra thông báo chỉnh sửa hồ sơ nếu có sai sót. Sau khi nhận được Giấy phép lao động qua thư điện tử, người sử dụng lao động sẽ nộp bản gốc hồ sơ cho cơ quan cấp phép và nhận bản gốc giấy phép lao động. 

-  Trường hợp công ty nằm trong khu công nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (thành phố) nơi doanh nghiệp có trụ sở

- Trường hợp doanh nghiệp có trụ sở thông thường nộp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố).

-  Các trường hợp tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, hiệp hội ......theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH thì nộp hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Cục việc làm - Bộ lao động - Thương binh và xã hội.

IV. Thời gian xin cấp giấy pháp lao động là bao lâu?

Thời gian xin cấp giấy phép lao động là 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu là nộp trực tiếp

Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động được cấp bởi công ty ASM Liên Việt, nếu quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với công ty để được thông tin chi tiết. Mong nhận được sự hợp tác


Câu hỏi thường gặp

Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động?
Trước khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động doanh nghiệp tổ chức sử dụng người lao động nước ngoài bắt buộc phải đăng ký nhu cầu sử dụng lao động. Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Đây là quy định bắt buộc áp dụng cho doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài.
Thời hạn tôi đa của Giấy phép lao động?
Giấy phép lao động theo quy định hiện tại có thời hạn tối đa là 02 năm.Doanh nghiệp, tổ chức có thể xin với thời hạn phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của mình. Thời hạn của giấy phép lao động không phụ thuộc vào thời hạn của hộ chiếu. Trong trường hợp hộ chiếu người nước ngoài hết hạn mà giấy phép lao động còn hạn thì doanh nghiệp tổ chức cần làm thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động với việc sửa đổi bổ sung thông tin về số hộ chiếu.
Lý lịch tư pháp xin cấp ở đâu?
Người nước ngoài đang ở nước ngoài thì xin cấp lý lịch tại nước người đó có quốc tịch hoặc nước người đó đang tạm trú. Trường hợp người nướ ngoài đang ở Việt Nam thì có thể lựa chọn xin cấp lý lịch tư pháp tại nước người đó là công dân hoặc có thể xin cấp tại Việt Nam thông qua Sở tư pháp tỉnh thảnh phố hoặc Trung Tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Lý lịch tư pháp được cấp ở nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định và dịch thuật công chứng sang tiếng Việt. Lý lịch tư pháp có hiệu lực để nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động là được cấp trong thời gian 06 không quá 06 tháng.
Giấy khám sức khoẻ xin GPLĐ?
Việc khám sức khoẻ cho người nước ngoài trước khi làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động là quy định bắt buộc. Người nước ngoài thực hiện khám ở các Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương hoặc tại Các cơ sở y tế do Bộ Y Tế quy định đủ điều kiện khám sức khoẻ cho người nước ngoài. Chính vì vậy người nước ngoài, doanh nghiệp sử dụng người nước ngoài cần tìm hiểu trước khi đi khám sức khoẻ.
Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166