Người nước ngoài có giấy phép lao động được gia hạn visa hoặc cấp thẻ tạm trú bao lâu?

Cập nhật: 17/02/2021

Bộ luật lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 có quy định về thời hạn lao động tối đa ghi trên giấy phép lao động tối đa là 02 năm nên khi xin thị thực Việt Nam  người lao động nước ngoài cũng chỉ tối đa được 2 năm tùy vào sự lựa chọn của người sử dụng lao động hoặc người nước ngoài.

- Người nước ngoài có thể lựa chọn hình thức xin cấp mới visa hoặc gia hạn visa Việt Nam. Visa cấp cho người nước ngoài tối đa là một năm (Không quá 12 tháng). Visa được dán vào một trang trong cuốn hộ chiếu của người nước ngoài.

- Người nước ngoài có giấy phép lao động có thể lựa chọn việc xin cấp thẻ tạm trú, thời hạn của thẻ tạm trú tối đa là 2 năm. Thẻ tạm trú là một tấm thẻ màu xanh được cấp rời khỏi hộ chiếu. Trên thẻ tạm trú có ghi rõ thông tin của người nước ngoài.

Tuy nhiên không phải trong mọi trường hợp người nước ngoài hoặc người sử dụng lao động có thể có quyền lựa chọn việc cấp visa hay thẻ tạm trú. Một số trường hợp Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ xem xét và cấp cho Visa hay thẻ tạm trú cho phù hợp.

Lưu ý: Người nước ngoài đã được cấp Giấy phép lao động/Giấy miễn Giấy phép lao động mang hộ chiếu E quốc tịch Trung Quốc không xin cấp được thẻ tạm trú mà cấp visa thời hạn không quá 12 tháng.

 

 

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166