Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở công ty khác

Cập nhật: 09/02/2021

Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà thay đổi vị trí công việc hoặc chức danh công việc hoặc hình thức làm việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật nhưng không thay đổi người sử dụng lao động.

Hồ sơ

  1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định;
  2. 2 ảnh mầu 4x6 phông  nền trắng, không đeo kính.
  3. Hộ chiếu ( bản sao chứng thực);
  4. Các giấy tờ liên quan đến lao động nước ngoài theo theo quy định
  5. Giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp.

Nơi nộp hồ sơ: Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh/ thành phố nơi người nước ngoài dự kiến làm việc hoặc ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nơi đặt trụ sở chính của công ty.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, phải kèm theo văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định là chuyên gia hoặc giám đốc điều hành hoặc nhà quản lý hoặc lao động kỹ thuật

 

Xem thêm:

-          Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

-         Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166