Mẫu hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cập nhật: 10:26 PM, 28/04/2013

Biểu mẫu liên quan đến thủ tục giấy phép lao động dưới đây Đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP. Các biểu mẫu này sử dụng trong việc xin cấp giấy phép làm việc, lao động cho người nước tại Việt Nam.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI - MẪU SỐ 07

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI - MẪU SỐ 09

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG - MẪU SỐ 09

 

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ASIMIC

Tư vấn và dịch vụ xin cấp giấy phép lao động Hà Nội

P.12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Định, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy 

Tel: 04.399.922.20  -  0902209469

Email: hanoi@asimic.com     Website:  www.giaypheplaodong.com

Tư vấn và dịch vụ cấp giấy phép lao động, visa tại TP HCM

Số 37/54 Trần Đình Xu, khu phố 1, P. Cầu Kho, Quận 1 

Điện thoại: 08.38388803 -  0903-103-889

Email: hcm@asimic.com

 

Mẫu cũ (Hết hiệu lực)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG - MẪU SỐ 01

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI VỚI DỰ ÁN HOẶC GÓI THẦU - MẤU SỐ 02

TUYỀN DỤNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC TẠI DỰ ÁN HOẶC GÓI THẦU - MẪU SỐ 03

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NHU CẦU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI DỰ ÁN/GÓI THẦU - MẪU SỐ 04

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẾN CHÀO BÁN DỊCH VỤ - MẪU SỐ 05

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP (TỔ CHỨC) - MẪU SỐ 10

BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG PHẢI CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG - MẪU SỐ 11

HỢP ĐỒNG TUYỂN LAO ĐỘNG QUA TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM - MẪU SỐ 13

ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN VÀ SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - MẪU SỐ 14

ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NHU CẦU TUYỂN VÀ SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - MẪU SỐ 15

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHÀ THẦU ………… QUÝ…NĂM……… - MẪU SỐ 16

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM……..(HOẶC NĂM……..) - MẪU SỐ 19

 

Giấy phép lao động