Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

Cập nhật: 04/02/2021

Người nước ngoài muốn xin giấy phép lao động tại Việt Nam thì cần có lý lịch tư pháp.

  • Trường hợp người nước ngoài chưa nhập cảnh Việt Nam hoặc đã nhập cảnh nhưng chưa đủ 06 tháng thì cần xin lý lịch tư pháp tại quốc gia mang quốc tịch. Pháp luật của mỗi nước không giống nhau nên quy định cơ quan cấp lý lịch tư pháp là khác nhau.
  • Đối với người nước ngoài đã tạm trú tại Việt Nam trên 06 tháng thì thủ tục xin lý lịch tư pháp cho người nước ngoài là một hoạt động bắt buộc đối với người nước ngoài đã và đang cư trú ở Việt Nam. Người nước ngoài có thể làm thủ tục xin lý lịch tư pháp tại Sở Tư Pháp tỉnh, thành phố nơi mà người nước ngoài đang tạm trú.

1. Hồ sơ làm lý lịch tư pháp đối với người nước ngoài:

  • Hộ chiếu, visa hoặc thẻ tạm trú.
  • Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (theo Mẫu số 05a/2013/TT-LLTP).
  • Giấy xác nhận tạm trú có dấu đỏ xác nhận của công an xã, phường, thị trấn.

Các giấy tờ trong hồ sơ có thể nộp bản chứng thực hoặc không cần chứng thực nhưng phải mang theo bản chính để đối chiếu.

2. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính xin cấp lý lịch tư pháp:

  • Số: 28/2009/QH12 Luật Lý lịch tư pháp.
  • Nghị định 111/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.
  • Thông tư 13/2011/TT-BTP Về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.
  • Thông tư 174/2011/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
  • Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10 tháng 05 năm 2012 hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.
  • Thông tư 16/2013/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTPngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

Nếu Quý khách gặp khó khăn trong việc xin cấp phiếu lý lịch tư pháp, hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ. Chúng tôi rất vui lòng được hợp tác cùng quý khách!

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166