Quy định mới thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Tp Hồ Chí Minh

Cập nhật: 08:42 AM, 27/04/2016

Quy định mới về thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Tp Hồ Chí Minh

Cơ sở pháp lý cho việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến việc cấp giấy phép lao động, quản lý người lao động nước ngoài hiện nay cho các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động tại Việt Nam bao gồm các văn bản là Luật, Nghị định, Thông tư như sau:

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định và sửa đổi một số điều của Bộ Luật Lao động và Nghị định 11/2016/NĐ-CP về thủ tục cấp giấy phép lao động, hồ sơ giấy phép lao động và thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động được sửa đổi rút ngắn hơn quy định trước đây.

Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 và các biểu mẫu liên quan đến việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 

Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định các trường hợp miễn giấy phép lao động, không thuộc trường hợp xin cấp giấy phép lao động của người nước ngoài

Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử

Danh sách số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05/02/2015 của Bộ Y tế về việc cập nhật, bổ sung danh sách bệnh viện, phòng khám có đủ điều kiện theo thâm quyền khám sức cho người nước ngoài khi làm thủ tục giấy phép lao động

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Tp Hồ Chí Minh theo quy định mới

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo mẫu số 7

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định

3. Lý lịch tư pháp cấp tại nước ngoài hoặc cấp tại Việt Nam còn thời hạn sử dụng (Không quá 06 tháng)

4. Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và giáo viên ( Bằng đại học, giấy xác nhận kinh ngiệm làm việc,..)

 

5. Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài (Xem thủ tục chi tiết tại đây)

 

6. 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính.

7. Bản sao có chứng thực hộ chiếu 

8. Các giấy tờ liên quan đến người lao động khác theo yêu cầu trong từng trường hợp cụ thể

Các giấy tờ được cấp bởi Cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài thì phải Hợp pháp hoá lãnh sự và phải được dịch công chứng ra tiếng Việt  theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tp Hồ Chí Minh hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất nơi Doanh nghiệp (Người sử dụng lao động) đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tham khảo thêm: 

 

 

 

 

Giấy phép lao động