Thời hạn cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cập nhật: 09/02/2021

Theo quy định tại Điều 15, Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ năm 2019 và có hiệu lực 01/01/2021 quy định "Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại" cụ thể như sau:

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

Xem thêm: 

Liên hệ tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

Hỗ trợ dịch vụ