Bộ luật lao động mới số: 45/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Cập nhật: 04/02/2021

Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 và các biểu mẫu liên quan đến việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 

Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (Click vào đường link này)

 

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166