Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Chủ tịch, phó chủ tịch công ty

Cập nhật: 03/02/2021

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Chủ Tịch công ty người nước ngoài

1. Cơ sở pháp lý về việc xin cấp giấy phép lao động

Luật Doanh nghiệp năm 2020

- Bộ luật lao động năm 2019

- Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020

- Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử

- Danh sách số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05/02/2015 của Bộ Y tế về việc cập nhật, bổ sung danh sách bệnh viện, phòng khám có đủ điều kiện theo thâm quyền khám sức cho người nước ngoài khi làm thủ tục giấy phép lao động 

2. Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Chủ tịch, phó chủ tịch

Chủ Tịch công ty, phó chủ tịch được quy định tại điều 80 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau: “Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật này, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty”.

Như vậy Chủ tịch công ty, phó chủ tịch công ty là người đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng và quyết định chiến lược phát triển của công ty, tổ chức và điều hành hoạt động của công ty, là một người hội tụ đầy đủ năng lực và phẩm chất quản lý và phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam với vị trí Chủ tịch, phó chủ tịch công ty cũng phải làm thủ tục xin cấp phép lao động để hoạt động theo đúng quy định của pháp luật công ty và điều lệ của công ty.

2. Về trình tự, thủ tục cấp giấy phép lao động cho Chủ tịch, phó chủ tịch công ty

Bước 1: Nộp hồ sơ Xin công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền cấp GPLĐ.

Thời hạn giải quyết: Thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép lao động

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động bao gồm:

-        Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài theo mẫu số 11 phụ lục I của Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020

-        Văn bản xác nhận là nhà quản lý có thời hạn tối thiểu 03 năm.

-        Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch công ty;

-        Điều lệ công ty (trong 1 số trường hợp cụ thể) - 01 bản sao chứng thực

-        Giấy chứng nhận sức khỏe khám tại nước ngoài hoặc giấy khám sức khỏe khám tại Việt Nam tại các bệnh viện, phòng khám, có sở y tế đủ điều kiện theo quy định của Bộ y tế ( trong thời hạn 12 tháng).

-        Phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp có thời hạn không quá 6 tháng từ ngày cấp.

-        02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

-        Bản sao hộ chiếu  hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật. (Kèm theo visa Việt Nam còn đủ để làm GPLĐ)

Lưu ý: Các giấy tờ như: Các giấy tờ do nước ngoài cấp như: bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, văn bản xác nhận nhà quản lý, Lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe do cơ quan nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt

3. Hồ sơ và nhận kết quả giấy phép lao động

-  Trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp thủ tục đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài thực hiện tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, thành phố.

-   Trường hợp doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp thủ tục đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài thực hiện tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố

-   Hồ sơ giấy phép lao động hợp lệ sẽ được trả kết quả sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

 Để được biết thông tin chi tiết về dịch vụ và hướng dẫn các thủ tục về giấy phép lao động xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp các vấn đề có liên quan.

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166