Thủ tục cấp giấy phép lao động khi người nước ngoài chuyển đổi vị trí làm việc

Cập nhật: 09/02/2021

Thủ tục cấp giấy phép lao động khi người nước ngoài chuyển đổi vị trí làm việc

Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động, đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc và cùng chức danh công việc ghi trong giấy phép lao động:

Cơ sở pháp lý:

1. Bộ luật lao động ban hành ban hành 2019 có hiệu lực 01/01/2021.

2. Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành năm 2019 và có hiệu lực thi hành 15/02/2021.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động mới gồm:

      1. Giấy xác nhận của người sử dụng lao động trước đó về việc người lao động hiện đang làm việc.

      2. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

      3. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

     4. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

     5. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

     6. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài ( Khoản 8, Điều 9, Nghị định 152/2020/NĐ-CP năm 2019 có hiệu lực thi hành 15/02/2021)

      7. Bản sao có chứng thực giấy phép lao động đã được cấp.

 

Nơi nộp hồ sơ: Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh/ thành phố nơi người nước ngoài dự kiến làm việc hoặc ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nơi đặt trụ sở chính của công ty.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm:

-          Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

-         Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Liên hệ tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

Hỗ trợ dịch vụ