Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở công ty khác

Cập nhật: 03:55 PM, 27/04/2016

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở công ty khác

Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013

Hồ sơ

  1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định;
  2. 2 ảnh mầu 4x6 phông  nền trắng, không đeo kính.
  3. Hộ chiếu ( bản sao chứng thực);
  4. Các giấy tờ liên quan đến lao động nước ngoài theo theo quy định
  5. Giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp.

Nơi nộp hồ sơ: Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh/ thành phố nơi người nước ngoài dự kiến làm việc hoặc ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nơi đặt trụ sở chính của công ty.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, phải kèm theo văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định là chuyên gia hoặc giám đốc điều hành hoặc nhà quản lý hoặc lao động kỹ thuật

 

Xem thêm:

-          Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

-         Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Giấy phép lao động