Mẫu số 4 đề nghị của nhà thầu tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người nước ngoài

Mẫu số 4: Văn bản đề nghị của nhà thầu tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài, ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH 

 


Mẫu số 2 Đơn, công văn giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Mẫu số 2 Đơn, công văn giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Biểu mẫu này ban hành kèm theoThông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH


Mẫu số 1 Đơn, công văn giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 1 Thông tư số 40/2016/TT về việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức trước khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động

 


Mẫu số 14 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH báo cáo tình hình sử dụng lao động

Mẫu số 14 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.


Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định các trường hợp miễn, không thuộc trường hợp xin cấp giấy phép lao động

Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định các trường hợp miễn giấy phép lao động, không thuộc trường hợp xin cấp giấy phép lao động khi làm việc cho các doanh nghiệp tổ chức tại Việt Nam

 


Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thủ tục và biểu mẫu hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 và các biểu mẫu liên quan đến việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 

 

 

Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định và sửa đổi một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP

Quy định mới và sửa đổi được thể hiện tại các  tại các Điều 10, Điều 11, Điều 12 và Điều 13 của Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định và sửa đổi một số điều của Bộ Luật Lao động và Nghị định 11/2016/NĐ-CP


Hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài

Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên 3 tháng thì bắt buộc phải xin cấp giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động tùy vào từng trường hợp cụ thể. Chuyên gia người nước ngoài được công ty, doanh nghiệp nào mời, bảo lãnh làm Giấy phép lao động thì phải làm việc tại công ty, doanh nghiệp đó


Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự

Khi công dân của một nước muốn một văn bản công được cấp bởi các nhà chức trách của nước đó có hiệu lực tại một nước khác thì trong trường hợp này văn bản đó cần được công nhận bởi các nhà chức trách của Quốc gia nơi văn bản này có hoặc muốn có hiệu lực pháp lý.


Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

Theo Luật lý lịch tư pháp năm 2009: Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.