Xin giấy phép lao động

Xin giấy phép lao động

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép lao động

Asimic là thương hiệu dịch vụ tư vấn nổi tiếng về việc xin cấp giấy phép lao động (Work Permit) cho người nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi đã tư vấn và hoàn thành việc xin cấp giấy phép lao động cho hơn 3.000 người lao động nước ngoài  tính đến tháng 5 năm 2013.
17/02/2021

Dịch vụ xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài làm giấy phép lao động

Làm lý lịch tư pháp cho người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam được Asimic triển khai từ năm 2007. Chúng tôi đã thực hiện việc làm lý lịch tư pháp cho hàng ngàn người nước ngoài tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai .....
17/02/2021

Người nước ngoài có giấy phép lao động được gia hạn visa hoặc cấp thẻ tạm trú bao lâu?

Theo đó hiện tại Giấy phép lao động hiện tại thời hạn tối đa là 02 năm nên khi xin thị thực Việt Nam  người lao động nước ngoài cũng chỉ tối đa được 2 năm tùy vào sự lựa chọn của người sử dụng lao động hoặc người nước ngoài.
17/02/2021

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng

Nơi nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động  nộp tại Sở lao động thương binh xã hội Hải Phòng hoặc ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.
17/02/2021

Quy định mới thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Tp Hồ Chí Minh

  Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại TP HCM được thực hiện theo Nghị định mới Nghị định Số: 152/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2020  có hiệu lực ngày 15/2/2021 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam và tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại việt Nam.      
17/02/2021

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở công ty khác

Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/12/2020 và có hiệu lực thi hành ngày 15/02/2021 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam và tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
09/02/2021

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Thái Nguyên

Căn cứ Nghị định Số: 152/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2020 và có hiệu lực thi hành 15/02//2021 về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam và tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
09/02/2021

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động trực tuyến, online cho người nước ngoài tại Việt Nam

 Từ ngày 01/07/2017, các doanh nghiệp xin cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và các thủ tục khác liên quan đến người lao động nước ngoài bắt buộc phải đăng ký trực tuyến trên Website theo quy định của Cục việc làm-Bộ lao động thương binh và Xã hội.
09/02/2021

Thủ tục cấp giấy phép lao động khi người nước ngoài chuyển đổi vị trí làm việc

Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động, đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc và cùng chức danh công việc ghi trong giấy phép lao động.
09/02/2021

Thời hạn của Giấy phép lao động theo quy định mới

Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.
09/02/2021
1 2 3 4 5 6 7 8

0913-292-799
0987-158-166