Xin giấy phép lao động

Xin giấy phép lao động

Thời hạn cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

  Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.  
09/02/2021

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Khi các công dân của một nước muốn một văn bản công được cấp bởi các nhà chức trách của nước đó có hiệu lực tại một nước khác, hoặc ngược lại, một văn bản được cấp bởi các nhà chức trách của nước khác, ví dụ: nước nơi công dân đó cư trú,...
09/02/2021

Điều kiện người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định mới

Người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 151, Bộ Luật Lao động năm 2019 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021.
09/02/2021

Hướng dẫn xin công văn chấp thuận sử lao động nước ngoài

Doanh nghiệp có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với  Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Cục việc làm Bộ lao động 
09/02/2021

Trình tự, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự

 Người đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự nộp 01 bộ hồ sơ gồm: 01 Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu quy định, Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, 01 bản chụp giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện,...
09/02/2021

Khám sức khỏe xin cấp giấy phép lao động ở bệnh viện nào tại Tp. Hồ Chí Minh?

Theo quy định trên thì người nước ngoài muốn khám sức khỏe để làm thủ tục xin cấp phép lao động tại TP. Hồ Chí Minh thì đến các bệnh sau tai Tp. Hồ Chí Minh để khám: BV Nhân dân 115, BV Trưng Vương, BV quận Thủ Đức, BVĐK Vạn Hạnh, BVĐK An Sinh,...  
09/02/2021

Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định các trường hợp miễn, không thuộc trường hợp xin cấp giấy phép lao động

Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định các trường hợp miễn giấy phép lao động, không thuộc trường hợp xin cấp giấy phép lao động khi làm việc cho các doanh nghiệp tổ chức tại Việt Nam  
09/02/2021

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Bắc Ninh

Nghị định Số: 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam và tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
09/02/2021

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Trưởng văn phòng đại diện

Trưởng văn phòng đại diện là người đứng đầu văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoặc thương nhân Việt Nam phụ trách quản lý, điều hành hoạt động của Văn phòng Đại diện. 
09/02/2021

Khám sức khỏe xin cấp giấy phép lao động ở đâu tại Hà Nội?

Theo công văn số 530/CVL – QLLĐNN ngày 15 tháng 09 năm 2015 của Cục việc làm - Bộ lao động ban hành danh sách các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài theo thông tư số 14/2013/TT-BYT quy định.  
09/02/2021
1 2 3 4 5 6 7 8

Hỗ trợ dịch vụ