Mẫu NA16 Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cơ quan XNC

Cập nhật: 05/03/2021

Mẫu NA16 Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cục quản lý xuất nhập cảnh và Phòng quản lý xuất nhập cảnh

Biểu mẫu này được ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA do Bộ công an ban hành ngày 05 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Mẫu NA16 Bản đăng ký mẫu con dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tổ chức hoạt động tại tại Việt Nam tại Cục quản lý xuất nhập cảnh và Phòng quản lý xuất nhập cảnh (Download)

Trong file này chúng tôi có thông tin hướng dẫn cách ghi và cách điền vào mẫu NA16 theo đúng quy định

Biểu mẫu này đươc Công ty tổ chức bảo lãnh cho người nước ngoài nộp kèm theo hồ sơ pháp nhân lần đầu tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi làm các thủ tục liên quan đến visa thị thực xuất nhập cảnh cho người nước ngoài

Các biểu mẫu khác liên quan mà mẫu NA16 luôn đi kèm theo:

- Biểu mẫu xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Mẫu tờ khai xin cấp visa, gia hạn visa DN1, DN2, LĐ 1, LĐ 2, ĐT

- Hồ sơ công văn nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc theo diện DN1, DN2, LĐ 1, LĐ2, ĐT 1, ĐT 2, ĐT 3, ĐT 4, .....


Câu hỏi thường gặp

Mẫu NA 16 do ai ký tên?
Trong mẫu NA16 có 4 chữ ký mà người đại diện theo pháp luật phải ký. Người đại diện theo pháp luật là người được ghi nhận và công nhận trên Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép hoạt động hoặc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty vì lý do nào đó mà không ký được văn bản này thì phải có giấy ủy quyền cho người khác ký theo quy định của pháp luật dân sự về Ủy quyền. Trong nhiều trường hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp công ty có nhiều người cùng là đại diện theo pháp luật thì người Đại diện pháp luật thứ nhất sẽ là người ký văn bản này.
Mẫu NA6 nộp trong trường hợp nào?
Mẫu NA6 là biểu mẫu đăng ký tư cách pháp nhân nộp gửi Cục quản lý xuất nhập cảnh trong lần đầu tiên làm thủ tục bảo lãnh xin thị thực cho người nước ngoài. Các lần nộp hồ sơ tiếp theo không phải gửi kèm theo mẫu này. Mẫu NA16 chỉ phải nộp lại trong các trường hợp sau: 1. Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật; 2. Công ty thay đổi tên công ty; 3. Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính; 4; Công ty thay đổi mẫu dấu của công ty khác với mẫu dấu cũ.
Hướng dẫn cách điền mẫu Na16?
Hướng dẫn mẫu đăng ký chữ ký và con dấu của doanh nghiệp: Mục (1) Tên công ty viết in hoa; Mục (2): Kính gửi Phòng quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh (doanh nghiệp nộp ở đâu thì ghi gửi ở đó; Mục (3) Ghi tên đầy đủ của công ty theo tên trên giấy phép kinh doanh; Mục (4) ghi số đăng ký kinh đối với tổ chức sử dụng ĐKKD hoặc số quyết đinh thành lập nếu tổ chức hoạt động theo Quyết định thành lập .... Mục (5) Ghi tên công ty, tổ chức. Phần mẫu dấu: Đóng dấu vào 3 ô (không ký tên). Phần chữ ký, người đại diện theo pháp luật ký vào 3 chữ ký theo thứ tự các ô (chỉ ký không ghi họ tên và đóng dấu lên). Phần cuối trang thì ký và đóng dấu thông thường theo quy định của pháp luật.
Mẫu NA16 thường nộp kèm với các mẫu nào?
Mẫu NA16 ngày thường được nộp kèm với các mẫu sau đây trong lần đầu nộp hồ sơ xin bảo lãnh người nước ngoài. Trường hợp xin công văn nhập cảnh nộp kèm mẫu NA2. Trường hợp xin cấp visa/gia hạn visa cho người nước ngoài dang tạm trú tại Việt Nam thì nộp kèm mẫu NA5. Trường hợp xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thì nộp kèm theo mẫu Na6, Na8.
Liên hệ tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

Hỗ trợ dịch vụ