Mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Cập nhật: 26/07/2023

Cục quản lý xuất nhập cảnh quy định Biểu mẫu NA 8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Biểu mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015  

Biểu mẫu này dùng  cá nhân công dân người Việt Nam bảo lãnh xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài và cho doanh nghiệp và tổ chức hoạt động tại Việt Nam xin cấp thẻ tạm trú chủ đầu tư, người lao động nước ngoài có giấy phép lao động, và những trường hợp người nước ngoài được miễn giấy phép lao động .....

Biểu mẫu NA8 của Cục quản lý xuất nhập cảnh quy định, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (Download)

Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ1, LĐ2 có thời hạn không quá 02 năm. 

Thẻ tạm trú đầu tư ĐT1, ĐT2, ĐT3 có thời hạn từ 1 năm đến 10 năm

Thẻ tạm trú NG3, LV1, LV2, LS, và DH có thời hạn không quá 05 năm. 

Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, TT  (thăm thân) có thời hạn không quá 03 năm.

Xem thêm:

- Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

-  Thủ tục xin cấp visa thị thực theo diện kết hôn với người Việt Nam.

- Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam


Câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn cách điền mẫu NA8?
Hướng dẫn cách điền tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú NA8: (2) Dán ảnh cỡ 2x3cm (mặt nhìn thẳng, không đeo kính tối màu, nền trắng, ảnh không chụp quá 06 tháng). Mục (3) ghi mục đích nhập cảnh thì dựa vào visa hoặc thẻ tạm trú gần đây nhất để ghi hoặc mục đích hiện tại để ghi: ví dụ visa cũ ký hiệu là DN1, DN2, LD1, LD2 thì ghi là mục đích là: Làm việc, nếu là ĐT 1, ĐT 2, Đ T3, DDT4 thì ghi là: Đầu tư, nếu là TT thì ghi là Thăm thân... Mục (4) ghi rõ lý do hiện tại, nếu là làm việc ghi là làm việc, nếu có giấy phép lao động hoặc có giấy miễn giấy phép lao động ghi là Lao động, nếu là thăm người thân thì ghi thăm thân, nếu là người góp vốn mở công ty thì ghi Đầu tư ... Tờ khai này do người đề nghị khai và ký tên không phải đóng dấu bởi doanh nghiệp/tổ chức. Người khai có thể khai bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
Tờ khai này nộp cùng tờ khai nào?
Tờ khai này dùng chung cho người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú với mọi mục đích, mọi đối tượng. Trường hợp xin cấp thẻ tám trú do doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh thì nộp kèm theo mẫu NA6. Trường hợp xin cấp thẻ tạm trú do cá nhân bảo lãnh thì nộp kèm theo mẫu NA7. Ngoài ra còn nộp theo các giấy tờ khách theo quy định về xin cấp thẻ tạm trú.
Tờ khai NA8 viết bằng tay hay phải đánh máy?
Trường hợp người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú do doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh thì bắt buộc phải đánh máy và in ra bản in tiêu chuẩn. Trường hợp xin cấp thẻ do cá nhân bảo lãnh thì có thể đánh máy hoặc viết tay đều có thể được chấp nhận vì trong nhiều trường hợp cá nhân không đủ điều kiện về kỹ năng đánh máy hoặc thiếu thiết bị in ấn.... nên việc điền mẫu bằng tay là phù hợp.
Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166