Tờ khai/Đơn xin cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam

Cập nhật: 26/07/2023

Tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an

1. Tờ khai/Đơn xin cấp hộ chiếu TK01 cho công dân Việt Nam đang ở trong nước (Nộp tại cơ quan xuất nhập cảnh)

2. Tờ khai xin cấp hộ chiếu TK02 cho công dân Việt Nam đang ở nước ngoài (Nộp tại Đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài)

Tờ khai xin cấp xin cấp hộ chiếu phổ thông được áp dụng cho việc cấp hộ chiếu phổ thông Việt Nam tại Cục quản lý xuất nhập cảnh, phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh thành phố và Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài . Tùy vào từng trường hợp cụ thể người xin cấp hộ chiếu sử dụng mẫu đơn xin cấp hộ chiếu phù hợp

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166