Hướng dẫn cách điền mẫu NA19 - Công văn đề nghị cấp tài khoản điện tử mới nhất

Cập nhật: 18/08/2023

Mẫu số NA19 ban hành kèm theo thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10/6/2020 của Bộ Công An. Đây là văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử online trong thủ tục xin cấp visa thị thực của các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Dowload Mẫu NA19 BCA docx mới nhất - Văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử online khi làm thủ tục xin công văn nhập cảnh, gia hạn thị thực online 

Cách điền văn bản/ công văn đề nghị xin cấp tài khoản online theo Mẫu NA19 như sau:

 

Cach dien mau NA19

 

Hướng dẫn cách điền mẫu Na19 

Tại mục (1) Tên cơ quan tổ chức: Tổ chức, doanh nghiệp ghi đúng tên trong giấy phép hoạt động bao gồm loại hinh, tên riêng .....

Ví dụ: Công ty Cổ phần ABC Việt Nam

Tại mục địa: Ghi rõ địa chỉ ghi trên đăng ký kinh doanh/giấy phép hoạt động

Tại mục số điện thoại, Fax; Email: Doanh nghiệp điền đầy đủ. Lưu ý số điện thoại là phần quan trọng nhất cần phải điền thông tin để trong quá trình xem xét nếu hồ sơ có vấn đề nhân viên Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ có những thông tin phản hồi trao đổi (Nếu cần thiết)

Hướng dẫn điền các mục 

Phần kính gửi: Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công An (ở VN duy nhất Cục quản lý xuất nhập cảnh là nơi xét duyệt cấp tài khoản điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp)

Tại mục (1) Tên cơ quan tổ chức: Tổ chức, doanh nghiệp ghi đúng tên trong giấy phép hoạt động bao gồm loại hinh, tên riêng .....

Ví dụ: Công ty Cổ phần ABC Việt Nam

Tại mục địa: Ghi rõ địa chỉ ghi trên đăng ký kinh doanh/giấy phép hoạt động

Tại mục số điện thoại, Fax; Email: Doanh nghiệp điền đầy đủ. Lưu ý số điện thoại là phần quan trọng nhất cần phải điền thông tin để trong quá trình xem xét nếu hồ sơ có vấn đề nhân viên Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ có những thông tin phản hồi trao đổi (Nếu cần thiết)

Tại mục (2) ghi lý do đề nghị xin cấp tài khoản điện tử: để xin xét duyệt nhân sự hoặc xin công văn nhập cảnh

Ví dụ: Đề nghị được cấp tài khoản điện tử để  xin xét duyệt nhân sự (2) và cam kết chấp hành đúng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019./.

Mục ký tên và đóng dấu: Lưu ý đóng dấu bao gồm dấu chức danh và dấu pháp nhân của Công ty; tránh trường hợp dùng bút ghi tên riêng của người đại diện theo pháp luật. Người ký bắt buộc phải là người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, công ty.

Hướng dẫn tờ khai NA19 được hướng dẫn bởi Công ty Asimic - Công ty tư vấn các dịch vụ xin cấp thị thực Việt Nam.

Xem thêm:

Hướng dẫn và thủ tục đăng ký tài khoản điện tử xuất nhập cảnh cho công ty, tổ chức pháp nhân.

Thủ tục xin công văn nhập cảnh online trực tuyến qua Cổng dịch vụ công xuất nhập cảnh


Câu hỏi thường gặp

Đề nghị được cấp tài khoản điện tử để làm gì?
Mẫu Na19 là một văn bản trong bộ hồ sơ mà doanh nghiệp, tổ chức cần phải nộp để Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp tài khoản điện tử để doanh nghiệp, tổ chức có thể thuận lợi làm các thủ tục xin cấp thị thực online cho người nước ngoài vào Việt Nam
Mẫu Na19 nộp kèm với các hồ sơ nào khi xin tài khoản online?
Mẫu NA19 dùng nộp kèm với các mẫu NA16 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức. Các hồ sơ này được tải lên Cổng dịch vụ công của Bộ Công An hoặc nộp trực tiếp lên Cục xuất nhập cảnh theo yêu cầu
Trường hợp nào mẫu NA19 được nộp trực tiếp tại cục Xuất nhập cảnh không?
Mẫu NA19 dùng để nộp xin cấp tài khoản điện tử online. Tuy nhiên trong một số trường hợp các tài liệu khách nộp kèm theo không xác minh được tính chân thực hoặc không có chứng thực điện tử thì Cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ yêu cầu Công ty, tổ chức nộp Mẫu NA19 kèm với các hồ sơ khác trực tiếp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh.
Công văn đề nghị cấp tài khoản điện tử do ai ký?
Văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử do người đại diện theo pháp luật của công ty ký. Người đại diện theo pháp luật là người có tên trên đăng ký kinh doanh và điều lệ công ty quy định là người đại diện theo pháp luật. Một công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật theo ghi trên trên đăng ký kinh doanh và điều lệ công ty. Trường hợp người đại diện không phải người đại diện theo pháp luật ký thì phải có giấy ủy quyền theo quy định. Việc ủy quyền được thực hiện theo trình tự quy định pháp luật.
Mục đích đề nghị cấp tài khoản điện tử?
Cấp tài khoản điện tử để giúp các doanh nghiệp có tài khoản để thực hiện các thủ tục xin cấp thị thực cho người nước ngoài online với các thủ tục đơn giản và nhanh chóng.
Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166