Mẫu NA18, Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú

Tạo vào: 04/03/2015

Mẫu NA18, Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu NA18, Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú của người nước ngoài ở Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015

Mẫu NA18, Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú của người nước ngoài ở Việt Nam (Download)

Các biểu mẫu xuất nhập cảnh khác (Tải tại đường link này)

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166