Xin giấy phép lao động

Xin giấy phép lao động

Mẫu số 2 Đơn, công văn giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Mẫu số 2 Đơn, công văn giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Biểu mẫu này ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021
23/07/2021

Mẫu số 1 Đơn, công văn giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 1 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021 về việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức trước khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động  
23/07/2021

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Giám đốc, Phó giám đốc là người nước ngoài

Các công ty Việt Nam có thể thuê hoặc bổ nhiệm người nước ngoài làm Giám đốc, phó giám đốc cho công ty tuy nhiên để được làm việc hợp pháp tại Việt Nam, người nước ngoài phải làm thủ tục xin cấp phép lao động
22/07/2021

Thủ tục cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Người nước ngoài làm việc từ 03 tháng trở lên phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng người lao động nước ngoài phải có trách nhiệm thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động 
22/07/2021

Thời hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý lao động nước ngoài thì người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ 30 ngày trở lên bắt buộc phải có giấy phép lao động (Trừ những trường hợp được miễn giấy phép lao động).
22/07/2021

Hướng dẫn thủ tục xin nhập cảnh cho người nước ngoài làm việc Hà Nội theo quy định mới tại thông báo 3133

Ngày 30 tháng 5 năm 2021 Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội Hà Nội ra thông báo số 3133 TB- SLĐTBXH. Thông báo số 3133 HƯớng dẫn chi tiết thủ tục tiếp nhận , giải quyết đề nghị nhập cảnh cho người lao động nước ngoài và thân nhân nhập cảnh vào thành phố Hà Nội 
01/06/2021

Người nước ngoài không có giấy phép lao động có thể bị trục xuất khỏi Việt Nam theo quy định mới.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động (hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động) và không tuân thủ các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
15/05/2021

Nội dung công điện số 03/CĐ-LĐTBXH Về tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 Chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động (hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động) 
15/05/2021

Hồ sơ, thủ tục xin giấy phép lao động theo quy định mới

Từ ngày 15/02/2021 thủ tục và hồ sơ xin cấp và gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài được thực hiện theo quy định mới của Nghị định 152/2020/NĐ-CP. 
17/03/2021

Luật và các quy định hướng dẫn thủ tục xin cấp và gia hạn giấy phép lao động

Quy định về trình tự và thủ tục xin cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, Gia hạn giấy phép lao động và quản lý lao động người nước ngoài được quy định trong các văn bản pháp lý.  
07/03/2021
1 2 3 4 5 6 7

Thiết kế bởi: V&A Vietnam

Hỗ trợ dịch vụ