Mẫu NA5 Tờ khai đề nghị cấp visa, thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài

Cập nhật: 12:49 PM, 24/01/2020

Mẫu NA5 Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú - Cục quản lý xuất nhập cảnh

Mẫu (Form) NA5 - Tờ khai đề nghị cấp thị thực, visa Việt Nam, gia hạn visa , tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu này ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015  

Cục quản lý xuất nhập cảnh Mẫu  đơn NA5 Tờ khai đề nghị cấp thị thực, visa, gia hạn visa, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (Download)

Các ký hiệu thị thực Visa có ký hiệu  DN1, DN2, LĐ 1, LĐ 2, , ĐT 1, ĐT 2, ĐT 3, ĐT 4, DL, TT, LV1, LV2, NN1, NN2, DH, PV, EV, NN3, DL LS ..... khi thực hiện thủ tục gia hạn visa hoặc cấp mới visa phải điền theo mẫu thông tin này để gửi Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Trong file đính kèm có cung cấp các thông tin liên qua đến việc Hướng dẫn điền mẫu NA5 cũng như cách điền mẫu NA5 theo các quy định của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. 

 

Các biểu mẫu xuất nhập cảnh khác (Tải tại đường link này)

Bạn có thể quan tâm thêm:

- Dịch vụ visa Việt Nam cho người nước ngoài

- Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài

- Thủ tục xin cấp visa, gia hạn visa cho người nước ngoài

- Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

 

Xem thêm: Mẫu NA5
Giấy phép lao động