Biểu mẫu tờ khai visa Thị thực

Biểu mẫu tờ khai visa Thị thực

Mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Biểu mẫu NA8 Cục quản lý xuất nhập cảnh, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015  
26/07/2023

Mẫu tờ khai TK03, TK04, TK05 - Các loại đơn xin xác nhận việc mất hộ chiếu phổ thông

Tờ khai liên quan đến việc mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước và ở nước ngoài được ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an
26/07/2023

Tờ khai/Đơn xin cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam

Tờ khai xin cấp xin cấp hộ chiếu phổ thông được áp dụng cho việc cấp hộ chiếu phổ thông Việt Nam tại Cục quản lý xuất nhập cảnh, phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh thành phố và Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài . 
26/07/2023

Công văn gia hạn visa cho người nước ngoài

Công văn xin gia hạn visa cho người nước ngoài theo mẫu này sử dụng trong 2 trường hợp đó là trường hợp tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp bảo lãnh, mời người nước ngoài và trường hợp thân nhân bảo lãnh mời.
26/07/2023

Các biểu mẫu mới xin cấp visa thị thực, tạm trú, thường trú cho người nước ngoài

Hệ thông biểu mẫu xin cấp visa thị thực, thẻ tạm trú, thường trú cho người nước ngoài  tại Việt Nam được ban hành kèm theo thông  tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 khi doanh nghiệp, cá nhân nộp hồ sơ tại Cục quản lý xuất nhập cảnh
05/03/2015

Mẫu NA11, Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú

Mẫu NA 11, Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú ở Việt Namban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an 
04/03/2015

Mẫu NA12 Đơn xin thường trú cho người nước ngoài

Mẫu NA 12 Đơn xin thường trú cho người nước ngoài  ở Việt Namban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an  
04/03/2015

Mẫu NA13 Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài

Mẫu NA 13 Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài ở Việt Namban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015 của Bộ công an  
04/03/2015

Mẫu NA14, Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới

Mẫu NA 14, Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015
04/03/2015

Mẫu NA15, đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên giới

MẪU NA15, ĐƠN XIN PHÉP CHO THÂN NHÂN VÀO KHU VỰC CẤM, KHU VỰC BIÊN GIỚI Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015
04/03/2015
1 2 3

0913-292-799
0987-158-166