Biểu mẫu tờ khai visa Thị thực

Biểu mẫu tờ khai visa Thị thực

Form mẫu N19 - Tờ khai xin cấp miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

Tờ khai xin miễn visa thị thực này được nộp tại Đại sứ quán/ Lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài hoặc Cục quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam khi làm thủ tục xin cấp miễn thị thực.
20/11/2014
1 2 3

Hỗ trợ dịch vụ