Mẫu NA9, Đơn xin cấp mới, gia hạn miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

Cập nhật: 11:56 AM, 24/01/2020

Biểu mẫu NA 9, Đơn xin cấp mới, gia hạn miễn thị thực cho người nước ngoài 5 năm

Biểu mẫu NA9, Đơn xin cấp mới, gia hạn miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015  

Biểu mẫu này dùng cho những người nước ngoài thuộc trường hợp được cấp miễn thị thực theo quy định của Luật xuất nhập cảnh 2015

Biểu mẫu NA9, Tờ khai xin cấp mới giấy miễn thị thực, gia hạn miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài tại Việt Nam (Download)

Xem thêm nội dung quan trọng:

-  Thủ tục xin cấp visa thị thực theo diện kết hôn với người Việt Nam.

Bạn có thể quan tâm thêm:

Dịch vụ visa Việt Nam cho người nước ngoài

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

- Miễn thị thực cho người có vợ, chồng người thân là người nước ngoài

 

 

 

Xem thêm: Mẫu NA9
Giấy phép lao động