Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam ký hiệu DN1, DN2

Cập nhật: 26/07/2021

Dịch vụ gia hạn visa cấp mới visa thương mại DN1, DN2

Visa Việt Nam có ký hiệu DN được cấp cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp, công ty tại Việt Nam với thời hạn 1 tháng, 3 tháng hoặc 1 năm. Khi hết thời hạn visa người nước ngoài có thể gia hạn hoặc cấp mới visa cùng loại DN hoặc chuyển đổi sang Visa loại du lịch hoặc thăm thân .....

Chúng tôi là công ty chuyên cung dịch vụ gia hạn visa, cấp mới visa ký hiệu DN, hiện tại chúng tôi đang cung cấp những dịch vụ visa cho người nước ngoài như sau:

- Dịch vụ gia hạn visa và cấp mới visa DN 1 tháng cho người nước ngoài

- Dịch vụ cấp mới, gia hạn visa 3 tháng DN cho người nước ngoài tại Việt Nam;

- Dịch vụ cấp mới, gia hạn visa 6 tháng đến visa 1 năm ký hiệu DN cho người nước ngoài.

Người nước ngoài hoạt động thương mại, lao động tại Việt Nam khi có nhu cầu gia hạn visa hoặc cấp mới visa, chuyển đổi loại visa từ visa gốc ký hiệu DN xin vui lòng liên hệ với Công ty tư vấn ASM Liên Việt để được tư vấn và cung cấp dịch vụ có hiệu quả.

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166