Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho chồng hoặc vợ là người nước ngoài

Cập nhật: 14/08/2021

Hai người được coi là vợ chồng hợp pháp khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật về hôn nhân gia đình của nước mà một trong 2 người đó là công dân.

1. Thủ tục làm thẻ tạm trú cho chồng hoặc vợ là người nước ngoài (do vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam bảo lãnh)

a. Thời hạn của thẻ cư trú, tạm trú cấp cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam:

Theo quy định hiện hành thời gian tối đa cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài không quá 5 năm.

b. Điều kiện làm thẻ tạm trú cho chồng hoặc vợ là người nước ngoài tại Việt Nam.

- Hộ chiếu của người nước ngoài còn đủ thời hạn để xin cấp thẻ tạm trú

- Thị thực đang sử dụng tại Việt Nam phải đúng mục đích thăm thân

- Có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại Việt Nam hoặc Ghi chú kết hôn tại Việt Nam.

c. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng là người Việt Nam cần những tài liệu gì?

- Mẫu NA7, Đơn xin bảo lãnh và cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

- Mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài 

- Hộ chiếu bản gốc và thị thực gốc của người xin cấp thẻ tạm trú;

- Hộ chiếu copy và thẻ tạm trú copy của người bảo lãnh xin cấp thẻ tạm trú.

- Ảnh 2cmx3cm: Kèm theo 02 chiếc

-  Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc Giấy chứng nhận quan hệ gia đình hoặc tương đương ..... Văn bản này thì phải Hợp pháp hoá lãnh sự, dịch thuật công chứng ra Tiếng Việt

Lưu ý một số trường hợp chuyển đổi mục đích tạm trú khi xin cấp thẻ tạm trú

- Trường hợp vợ hoặc chồng đang có thị du lịch, lao động, đầu tư .... giờ muốn chuyển sang thẻ tạm trú thăm thân thì yêu cầu phải có quyết định nghỉ việc, chấm dứt công việc tại nơi làm việc cũ hoặc đơn giải trình trình bày rõ lý do nguyên nhân của việc chuyển đổi mục đích thị thực.

2. Thủ tục làm thẻ tạm trú cho người có chồng hoặc vợ là người nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú bảo lãnh.

a. Thời hạn của thẻ tạm trú cho người nước ngoài có chồng hoặc vợ đang làm việc tại Việt Nam

Theo quy định thì người có chồng hoặc vợ đã được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam thì được cấp thẻ tạm trú với thời hạn tối đa  bằng thời hạn của người bảo lãnh. Thời hạn của thẻ tạm trú có thể từ 1 năm đến 2 năm đối với diện người bảo lãnh là người lao động và từ 1 năm đến 10 năm đối với trường hợp người bảo lãnh là nhà đầu tư nước ngoài.

b. Điều kiện làm thẻ tạm trú cho người có chồng hoặc vợ đã có thẻ tạm trú Việt Nam

- Hộ chiếu của người nước ngoài còn đủ thời hạn để xin cấp thẻ tạm trú theo quy định

- Thị thực đang sử dụng tại Việt Nam phải đúng mục đích thăm thân

- Có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, Giấy chứng nhận quan hệ gia đình hoặc tài liệu tương đương.

- Công ty người nước ngoài bảo lãnh phải đồng ý chấp thuận cho việc bảo lãnh người nước ngoài

c. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có thân nhân là người nước ngoài bảo lãnh?

- Mẫu NA6, Đơn xin bảo lãnh và cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

- Mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài 

- Hộ chiếu bản gốc và thị thực gốc

- Ảnh 2cmx3cm: Kèm theo 02 chiếc

- Sổ hộ khẩu Việt Nam của vợ hoặc chồng là người Việt Nam

- Thẻ căn cước của vợ hoặc chồng là người Việt Nam

-  Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại Việt Nam hoặc Ghi chú kết hôn tại Việt Nam đối với trường hợp đăng ký kết hôn ở nước ngoài. 
Trường hợp bằng tiếng nước ngoài thì phải Hợp pháp hoá lãnh sự, dịch thuật công chứng ra Tiếng Việt

Trường hợp là đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì yêu cầu sao y bản chính tại văn phòng công chứng chứng thực có thẩm quyền.

Lưu ý một số trường hợp chuyển đổi mục đích thị thực:

- Trường hợp vợ hoặc chồng đang có thị du lịch, lao động, đầu tư .... giờ muốn chuyển sang thẻ tạm trú thăm thân thì yêu cầu phải có quyết định nghỉ việc, chấm dứt công việc tại nơi làm việc cũ hoặc đơn giải trình trình bày rõ lý do nguyên nhân của việc chuyển đổi mục đích thị thực.

4. Nơi nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú.

Trường hợp này người xin cấp thẻ tạm trú nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú tại Cục quản lý xuất nhập cảnh tại Hà Nội hoặc tại TP HCM

5. Thời hạn làm thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài mất bao lâu?

Thời gian theo quy định để cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc xin cấp thẻ tạm trú xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cho từng trường hợp cụ thể

Xem thêm: Thủ tục xin cấp visa thị thực theo diện kết hôn với người Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm:

- Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ xin gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam khi hết hạn

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166