Print


Thủ tục, hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho chủ đầu tư nước ngoài

Cập nhật: 23/07/2021

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam

Nhà đầu tư là người góp vốn tại công ty VN, vốn đầu tư góp được thể hiện trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty. Nhà đầu tư sử dụng visa, thẻ tạm trú theo diện đầu tư do công ty người nước ngoài đầu tư bảo lãnh và có ký hiệu là ĐT.
Thẻ tạm trú nói chung và thẻ tạm trú ĐT nói riêng được cấp sau khi vào Việt Nam và đang sử dụng visa ĐT còn hạn do công ty người nước ngoài đầu tư bảo lãnh (Nghĩa là người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam).

1. Căn cứ pháp lý cho việc cấp thẻ tạm trú cho chủ đầu tư người nước ngoài.

2. Thời hạn các loại thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài:

- ĐT1 - Thẻ tạm trú ĐT1 có thời hạn tối đa không quá 10 năm. Thẻ tạm trú này cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.

- ĐT2 - Thẻ tạm trú ĐT2  có thời hạn tối đa không quá 5 năm. Thẻ tạm trú này cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định.

- ĐT3 - Thẻ tạm trú ĐT3 có thời hạn tối đa không quá 3 năm, Thẻ tạm trú này cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.

3. Hồ sơ thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

4. Giải quyết cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là nhà đầu tư được thực hiện như sau.

Quý khách là nhà đầu tư nước ngoài cần làm thẻ tạm trú dài hạn tại Việt Nam nhưng chưa rõ thủ tục như thế nào hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Chúng tôi rất hân hạn được hợp tác cùng quý khách!

Xem thêm: Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài diện thăm thân.


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn