Thủ tục trả thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Cập nhật: 14/08/2021

Thủ tục trả thẻ tạm trú cho người nước ngoài 2021 - 2022

Trả lại thẻ tạm trú là việc doanh nghiệp, tổ chức hoặc người nước ngoài xét thấy không cần sử dụng thẻ tạm trú hoặc vì những nguyên nhân chủ quan do người ngước ngoài và đơn vị bảo lãnh có thoả thuận về việc trả thẻ thì làm thủ tục trả thẻ tạm trú theo quy định.

Để người nước ngoài thuận lợi trong việc tạm trú ngắn ngày hoặc xuất cảnh Cơ quan xuất nhập cảnh sẽ cấp cho người nước ngoài loại visa xuất cảnh hoặc visa ngắn hạn để người nước ngoài có thời gian để xin cấp một loại thị thực khác để tạm trú.

1. Những trường hợp phải trả thẻ tạm trú cho người nước ngoài

- Người nước ngoài hết thời hạn làm việc tại Việt Nam mà thẻ tạm trú còn dài hạn

- Người nước ngoài muốn xin visa xuất cảnh về nước

- Người nước ngoài chuyển sang làm cho một công ty, tổ chức khác mà thẻ tạm trú còn dài hạn;

- Người nước ngoài đã ly hôn với người Việt Nam và hiện tại không còn người bảo lãnh......

2. Hồ sơ và thủ tục trả lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài 

- Hộ chiếu bản gốc

- Thẻ tạm trú bản gốc

- Tờ khai xin cấp thị thực ngắn hạn theo mẫu NA5

- Giấy giới thiệu của doanh nghiệp, tổ chức đi làm thủ tục trả lại thẻ tạm trú;

3. Nộp hồ sơ trả thẻ tạm trú cho người nước ngoài

- Doanh nghiệp hoặc người nước ngoài nộp hồ sơ trả thẻ tạm trú tại Cục xuất nhập cảnh tại Hà Nội hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh thành phố có thầm quyền.

- Thời gian xử lý là 05 ngày làm việc;

- Cơ quan xuất nhập cảnh sẽ thu hồi lại thẻ lại tạm trú và kết quả nhận được là visa xuất cảnh hoặc visa ngắn hạn cho người nước ngoài sử dụng. 

Nếu khách hàng mong muốn sử dụng dịch vụ liên quan đến thẻ tạm trú xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ chi tiết.

- Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú 

- Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166