Mẫu NA3 Đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài vào Việt Nam

Cập nhật: 10:32 AM, 05/03/2015

Mẫu NA3 Đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Form Mẫu NA 3 Đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an 

Mẫu NA3 Đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (Download)

Thủ tục chi tiết:

- Thủ tục bảo lãnh xin visa thực nhập cảnh cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng là người Việt Nam

- Thủ tục xin bảo lãnh xin thị thực cho người nước ngoài có thân nhân tại Việt Nam

Bạn có thể quan tâm? Thủ tục xin cấp visa và gia hạn thị thực cho người nước ngoài theo diện kết hôn với người Việt Nam.

Bạn có thể quan tâm thêm:

Dịch vụ visa Việt Nam cho người nước ngoài

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

 

 

Xem thêm: Mẫu NA3, NA3
Giấy phép lao động