Điều kiện người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam Covid

Cập nhật: 29/06/2021

Về điều kiện xin visa nhập cảnh Việt Nam trong thời kỳ dịch Covid 19

Thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch Covid 19 diễn biến phức tạp Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cấp visa cho các nhà đầu tư, chuyên gia, người lao động .... được phép nhập cảnh Việt Nam để kịp thời phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

1. Điều kiện về đối tượng được áp dụng nhập cảnh Việt Nam trong giai đoạn Covid.

- Người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ

- Người nước ngoài là nhà đầu tư (Đầu tư mở công ty/góp vốn vào công ty tại Việt Nam hoặc là người đại diện của nhà đầu tư)

- Người nước ngoài là người có tay nghề cao, chuyên gia

- Người nước ngoài là nhà quản lý doanh nghiệp

- Các trường hợp người nước ngoài vào cùng thân (thân nhân đã được cấp visa hoặc đã được chấp thuận nhập cảnh Việt Nam trước đó)

- Học sinh, sinh viên quốc tế vào học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục của Việt Nam.

2. Điều kiện về ý tế để người nước ngoài được xem xét cấp visa nhập cảnh Việt Nam trong dịch Covid

- Người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, các đối tượng theo thỏa thuận hợp tác cùng thân nhân; học sinh, sinh viên quốc tế; thân nhân người nước ngoài của công dân Việt Nam (sau đây gọi là người nhập cảnh) phải xuất phát từ các quốc gia đã kiểm soát tốt dịch bệnh.

- Có đủ điều kiện về y tế theo quy định của Việt Nam bao gồm đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với Covid

3. Điều kiện về cách ly tế khi nhập cảnh Việt Nam đối với người nước ngoài.

- Người nước ngoài vào Việt Nam trong mọi trường hợp đều phải thực hiện cách ly y tế theo quy định của chính phủ Việt Nam;

- Việc cách ly với thời hạn 7 ngày, 14 ngày hoặc 21 ngày phục thuộc vào từng trường hợp cụ thể. 

- Việc xin phê duyệt nhập cảnh và cách ly sẽ được thực hiện tại UBND tỉnh thanh phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Một số tỉnh UBND tỉnh sẽ giao cho Sở lao động, Sở Y Tế hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, chế xuất làm đầu mối giải quyết việc xin phê duyệt cách ly và nhập cảnh

4. Điều kiện về Thủ tục xin cấp visa nhập cảnh cho người nước ngoài trong thời điểm Covid 19.

Thủ tục xin visa nhập cảnh cho người nước ngoài được thực hiện như sau theo quy định:

- Sau khi có được phê duyệt nhập cảnh và cách ly thì doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin cấp công văn nhập cảnh tại Cục quản lý xuất nhập cảnh tại Hà Nội đối với công ty có địa chỉ từ Quảng Nam trở ra và nộp tại Cục xuất nhập cảnh tại TP HCM đối với các tỉnh từ phía Nam từ Quang Ngãi trở vào phía Nam

Để hiểu rõ về quy định xin nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài xin vui lòng liên hệ với trung tâm tư vấn của chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166