Thông báo UBND TP Hồ Chí Minh về việc cho người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố trong dịch Covid 19

Cập nhật: 25/02/2021

Những quy định của TP Hồ Chí Minh về việc cho người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố từ ngày 05/02/2021

Ngày 05/02/2021 UBND và Sở LĐ-TB-XH thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo mới số 4256/SLĐTBXH-VLATLĐ về việc hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, sinh viên học sinh và thân nhân nhập cảnh vào TP Hồ Chí Minh với các nội dung chủ yêu như sau:

  1. “Để tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” trong năm 2021, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh. Sở LĐ-TB-XH đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện đề nghị hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh vào TP Hồ Chí Minh làm việc, học tập, thăm thân cần phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh, bảo lãnh đúng đối tượng theo quy định và chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người nước ngoài đã mời, bảo lãnh.

 

  1. Khi thực hiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào TP Hồ Chí Minh làm việc, tổ chức, doanh nghiệp phải cung cấp các tài liệu chứng minh đối tượng được bảo lãnh đúng theo quy định. Hồ sơ hỗ trợ nhập cảnh nộp tại Sở LĐ-TB-XH và được xem xét trình UBND TP khi đảm bảo đúng đối tượng và các điều kiện về phòng chống, dịch.”

Như vậy, theo quy định mới này, thì việc người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, sinh viên học sinh và thân nhân nhập cảnh vào TP Hồ Chí Minh phải đảm bảo: các quy định về phòng, chống dịch bệnh; bảo lãnh đúng đối tượng theo quy định; chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề phát sinh.

Đặc biệt, với hồ sơ đề nghị hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh thì các tổ chức, doanh nghiệp bảo lãnh phải cung cấp các tài liệu để chứng minh đối tượng được bảo lãnh đúng theo quy định, trong khi với quy định cũ thì yêu cầu này là không bắt buộc.

Chi tiết: Thông báo số 4256/SLĐTBXH (note: tải chi tiết)

Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, Quý khách có nhu cầu bảo lãnh người nước ngoài là: nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, sinh viên học sinh, thân nhân nhập cảnh vào Việt Nam, hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết các thủ tục liên quan

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166