Thủ tục xin cấp visa cho người nước ngoài làm việc tại chi nhánh công ty

Tạo vào: 30/11/2018

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty, hoạt động theo uỷ quyền của công ty và thực hiện chức năng kinh doanh với những lĩnh vực được ghi nhận trong giấy phép hoạt động. 

Tại Việt Nam phổ biến có 2 hình thức chi nhánh đó là: Chi nhánh của công ty nước ngoài (Công ty mẹ có trụ sở ở nước ngoài) và Chi nhánh của công ty trong nước (Công ty không phân biệt nguồn vốn trong nước hay nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam có trụ sở chính tại Việt Nam đồng thời mở chi nhánh tại Việt Nam)

1. Thủ tục xin visa Việt Nam cho người nước ngoài làm việc tại chi nhánh của công ty nước ngoài

A. Yêu cầu đối với chi nhánh và người nước ngoài

- Chi nhánh đang hoạt động tại Việt Nam (Giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện còn thời hạn)

- Hộ chiếu người nước ngoài còn thời hạn tối thiểu  6 tháng và không thuộc đối tượng cấm nhập cảnh theo quy định.

B. Hồ sơ xin cấp visa áp dụng cho chi nhánh

- Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của  chi nhánh

- Mẫu đăng ký con dấu và chữ ký của giám đốc chi nhánh NA16

- Trường hợp người nước ngoài đang ở nước ngoài điền  Mẫu công văn xin nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài NA2 

- Trường hợp người nước ngoài đang ở Việt Nam điền Mẫu đơn xin cấp visa, gia hạn visa  NA5

- Giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động (Nếu có, Nếu không có giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động thì xin được tối đa không quá  3 tháng)

- Giấy giới thiệu của chi nhánh cử nhân viên đi làm thủ tục

C. Hồ sơ và nhận kết quả visa của chi nhánh công ty

- Hồ sơ được lập thành 01 bộ và nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh. 

- Hồ sơ hợp lệ sẽ được trả kết quả tại Cục quản lý xuất nhập cảnh sau 05 ngày làm việc

2. Thủ tục xin visa Việt Nam cho người nước ngoài làm việc chi nhánh của công ty trong nước

A. Yêu cầu đối với chi nhánh và người nước ngoài

- Chi nhánh đang hoạt động.

- Hộ chiếu người nước ngoài còn thời hạn tối thiểu  6 tháng và không thuộc đối tượng cấm nhập cảnh theo quy định.

B. Hồ sơ xin cấp visa cho chi nhánh công ty

- Bản sao giấy phép kinh doanh của công ty tại Việt Nam

- Giấy uỷ quyền của công ty cho chi nhánh bảo lãnh xin cấp thị thực cho người nước ngoài

- Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của chi nhánh

- Mẫu đăng ký con dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty và  giám đốc chi nhánh NA16 

- Trường hợp người nước ngoài đang ở nước ngoài điền  Mẫu công văn xin nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài NA2 

- Trường hợp người nước ngoài đang ở Việt Nam điền Mẫu đơn xin cấp visa, gia hạn visa  NA5

- Giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động (Nếu có, Nếu không có giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động thì xin được tối đa không quá  3 tháng)

- Giấy giới thiệu của chi nhánh cử nhân viên đi làm thủ tục

C. Hồ sơ và nhận kết quả visa của văn phòng đại diện

- Hồ sơ được lập thành 01 bộ và nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh. 

- Hồ sơ hợp lệ sẽ được trả kết quả tại Cục quản lý xuất nhập cảnh sau 05 ngày làm việc

Nếu có vấn đề gì cần tìm hiểu thêm về thủ tục visa cho người nước ngoài  doanh nghiệp có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chính xác cho những trường hợp xin visa thị thực cụ thể.

 

 

Liên hệ tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166
Giấy phép lao động

Thiết kế bởi: V&A Vietnam

Hỗ trợ dịch vụ