Thủ tục gia hạn visa LĐ1, LĐ2 cho người nước ngoài

Cập nhật: 02/02/2021

Thủ tục gia hạn visa lao động LĐ 1, LĐ 2

Người nước ngoài vào lao động tại Việt Nam trên 03 tháng cần phải xin giấy phép lao động tại Việt Nam. Khi có giấy phép lao động tại Việt Nam thì người nước ngoài có thể làm thủ tục xin cấp visa  với thời hạn tối đa là 1 năm nếu trường hợp không xin cấp thẻ tạm trú visa lao động gồm các loại:

Visa LĐ1 - Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.”;

Visa LĐ2 - Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động.

Visa LĐ1, LĐ 2 là loại visa được cấp cho người nước ngoài vào lao động tại Việt Nam. Visa LĐ có thời hạn tối đa là 01 năm (12 tháng), khi sắp hết hạn nếu có nhu cầu muốn ở thêm Việt Nam thì có thể làm thủ tục xin gia hạn thêm 01 năm.

Ngoài ra, nếu giấy phép lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên thì người nước ngoài có thể xin cấp Thẻ tạm trú.

1. Quy định về visa lao động cho người nước ngoài

  • Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).
  •  Luật số 51/2019/QH14 về SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 
  • Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
  • Thông tư số 31/2015/TT-BCA, ngày 06/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

2. Hồ sơ gia hạn visa LĐ1, LĐ2 bao gồm:

  • Hộ chiếu bản gốc của người nước ngoài còn thời hạn
  • Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo mẫu NA 5
  • Giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động.
  • Giấy xác nhận tạm trú của công an địa phương nơi người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam hoặc bản in tờ khai online khi đăng ký tạm trú trực tuyến
  • Giấy giới thiệu nhân viên đi nộp hồ sơ.

3. Nộp hồ sơ xin cấp visa/gia hạn visa lao động

Người nước ngoài hoặc người được doanh nghiệp cử đi làm thủ tục tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh thành phố

4. Thời gian giải quyết xin visa lao động

Thời gian gia hạn visa cho người nước ngoài là 05 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ đầy đủ

Nếu cần gia hạn visa LĐ cho người nước ngoài, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166