Thông báo về việc tự động gia hạn visa và miễn phí cho người nước ngoài trong dịch Covid 19

Cập nhật: 31/01/2021

Thông báo về việc "Tự động gia hạn tạm trú" cho người nước ngoài

  • Công dân nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực, nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch từ ngày 01/3/2020 đến nay được "tự động gia hạn tạm trú" đến hết ngày 30/6/2020, có thể xuất cảnh trong thời gian trên mà không phải làm thủ tục gia hạn tạm trú. Trường hợp nhập cảnh trước ngày 01/3/2020 nếu chứng minh được bị mắc kẹt do dịch Covid-19, được Cơ quan đại diện ngoại giao xác nhận bằng Công hàm (có bản dịch tiếng Việt) hoặc có văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền Việt Nam về việc bị cách ly, điều trị Covid-19 hoặc lý do bất khả kháng khác…cũng được xem xét áp dụng “tự động gia hạn tạm trú” đến hết 30/6/2020 và phải xuất trình Công hàm hoặc văn bản xác nhận nêu trên khi xuất cảnh.
  • Công dân nước ngoài trong thời gian được "tự động gia hạn tạm trú" phải khai báo tạm trú và khai báo y tế theo quy định.
  • Công dân nước ngoài không thuộc diện quy định tại mục 1 của Thông báo này hoặc có các vi phạm pháp luật khác, thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
  • Các vấn đề phát sinh khác (nếu có), đề nghị liên với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (SĐT: 0243.9387320) để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Foreigners entering the country under visa waiver programmes, e-visas or tourism visas after March 1 will be automatically given stay permit extension until June 30 free of charge.

The Immigration Department announced on Monday all stay permits for these people will be automatically extended and do not need to be renewed.

This means from now until June 30, they can stay or leave the country without doing any paperwork.

The move is aimed to help those stuck in the country due to the COVID-19 pandemic.

Foreigners who entered the country before March 1 will also be considered for this permit extension as long as they can prove they cannot leave the country due to the pandemic.

In these cases they need certification by their diplomatic mission in Việt Nam through an official diplomatic note with a translation in Vietnamese.

Those who obtained documents from the Vietnamese authorities certifying that they have undergone quarantine or treatment for COVID-19 or are stuck here due to reasons beyond their control are also eligible for the stay permit extension.

However, they have to show these documents when leaving the country.

Those given the automatic stay permit extension should declare their temporary stay to local police and complete health declarations.

Those who do not fall under these categories or have committed illegal actions have to abide with the existing laws on immigration.

People can contact the Immigration Department at 024 39387320 for any inquiries relating to the issue. — VNS

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166